Šest OCD iz BiH potpisalo ugovore o dobijanju finansijske podrške i kreću sa implementacijom projekata

Šest OCD iz BiH potpisalo ugovore o dobijanju finansijske podrške i kreću sa implementacijom projekata

Centar za ekologiju i energiju je 23.11.2018. u Tuzli održao radionicu za predstavnike šest organizacija civilnog društva – OCD čiji su projekti odabrani za finansiranje po javnom pozivu, koji je proveden u okviru projekta “OCD kao ravnopravni partneri u nadgledanju javnih finansija“, koji se implementira uz finansijksu podršku Evropske Unije.

U cilju boljeg međusobnog povezivanja i sinhronizovanog djelovanja na radionici su sve organizacije prezentirale svoje planirane projekte. Na osnovu prezentacija i diskusije dogovoreno je njihovo međusobno povezivanje i zajedničko djelovanje na pojedinim aktivnostima.  Sa učesnicima se razogovaralo i o načinu izvještavanja, dato im je uputstvo na koji način da vode dokumentaciju i drugim detaljima vezanim za grant.

Da bi OCD prilikom implementacije projekta maksimalno doprinije postizanju općih i specifičnih ciljeva projekta, u okviru kojeg su odobreni, prezentiran im je projekat i njegovi ciljevi. Opći cilj krovnog projekta je poboljšanje odgovornosti i transparentnosti javnih finansija, te jačanje uloge i glasa civilnog društva u nadgledanju učinka kojeg imaju institucije prilikom trošenja javnih finansija.Svih šest odobrenih projekata će doprinijeti ostvarivanju općeg projektnog cilja.

Organizacije čiji su projekti finansijski podržani su:

  NAZIV ORGANIZACIJE NAZIV PROJEKTA
1. Fondacija „Centar za zastupanje građanskih interesa“ Izgradnja auto-puteva u Bosni i Hercegovini u interesu građana ili lobija?
2. Centar za menažment, razvoj i planiranje Analiza utroška prikupljenih sredstava od vodnih naknada
3. Eko forum Zenica Analiza transparentnosti principa “zagađivač plaća” u FBiH
4. Centar za razvojne evaluacije i društvena istraživanja – CREDI Treninzi za korištenje mikrosimulacijskih modela u istraživanju javnih finansija
5. Udruženje za zaštitu okoliša, prirode i zdravlja “Ekotim” Transparente javne finansije u upravljanju otpadom
6. Udruženje „Alternative“  Kakanj Povećan uticaj OCD u procesu kreiranja okolišnih politika

Amra Skramončin, Centar za ekologiju i energiju

Tuzla, 28.11.2018.