Projekat “Dobre vodne komšije“ je neophodno nastaviti

Projekat “Dobre vodne komšije“ je neophodno nastaviti

Danas je u Tuzli održana završna konferencija na projektu “Dobre vodne komšije II“ – DVK II na kojoj se okupilo preko 70 učesnika.

Prisustvovalo je 14 predstavnika 9 općina(Šekovići, Osmaci, Kalesija, Gračanica, Petrovo, Doboj-Istok, Lukavac, Banovići i Grada Tuzla), predstavnici inspekcija Republike Srpske, Federacije BiH, Tuzlanskog kanotona, 37 predstavnika iz 8 škola, predstavnici Univerziteta, NVO i medija.

Na konferenciju su prezentirani projektni rezultati i dostignuća. Posebnu pažnju su privukli rezultati koje su postigle škole implementacijom 8 pilot projekata.

Najvažnije postignuti rezultati su:

 • Uspješno je realizirano 8 ekoloških pilot projekata, vrijednosti 40.000 KM,
 • Organiziran Kamp DVK u Biogradu na Moru za 40 učenika, 8 nastavnika i 6 predstavnika Općina
 • 8 škola organiziralo fotonatječaj i izložbu tih fotografija,
 • 9.2018. je prvi put obilježen Dan rijeke Spreče, čije će obilježavanje postati tradicija,
 • Za gornji tok rijeke Spreče, definirana i obilježena turistička Staza “Dobre vodne komšije“ na 13 lokacija sa kulturno-historijskim znamenitostima i izrađen turistički vodič za ovu Stazu,
 • Uređene su 2 lokacije na Stazi DVK (izletište i kupalište u Osmacima i izvorište rijeke Spreče u Papraći),
 • 10.2018. je organiziran svečani obilazak turističke Staze DVK
 • prirpemljene su i odštampane 2 brošure: jedna o rijeci Spreči i druga o projektu i projektnim dostignućima,
 • sa projektnon, njegovim aktivnsotima i dostignućima je upoznata janvost putem medija.

Predstavnica Eco Peace sa Bliskog Istoka, Giulia Giordano je istakla da je sretna da su u okviru projekta “Dobre vodne komšije II“ postignuti tako dobri rezultati i da se nada da će se saradnja između Eco Peace i Centra za ekologiju i energiju biti nastavljena.

Učesnici konferencije su Zaključili da je:

 • projekat DVK II bio veoma uspješan i da je neophodno nastaviti  njegovu implementaciju,
 • u nastavak projekta je potrebno nastaviti saradnju sa školama i općinama i da je potrebno broj općina i škola proširiti na ostala područja u slivu rijeke Spreče,
 • u narednoj fazi neophodno staviti akcenat na izradu liste najavećih zagađivača i
 • vršiti pritisak na njih da krenu sa procesom prilagođavanja i smanjenja zagađenja rijeke Spreče.

 

Realizaciju projekta je omogućio Robert Bosch Stiftung.

Tuzla, 17.12.2018.

Tim Centra za ekologiju i energiju