Počela primarna selekcija otpada u naselju Sjenjak i dijelu naselja u Slavinovićima

Počela primarna selekcija otpada u naselju Sjenjak i dijelu naselja u Slavinovićima

Grad Tuzla i JKP Komunalac, u saradnji sa Centrom za ekologiju i energiju, uvode primarnu selekciju otpada za kolektivne stambene objekte u naselju Sjenjak i dio naselja Slavinovići.

Otpad će se odvajati na: Ambalažni otpad, staklo i miješani otpad.

U POSTAVLJENIM TIPSKIM OBJEKTIMA ĆE SE ODVAJATI SAV AMBALAŽNI OTPAD IZUZEV STAKLA

U AMBALAŽNI OTPAD SE ODLAŽE:

papir, karton, papirna ambalaža, sve vrste plastičnih boca, aluminijske limenke, konzerve, ambalaža od deterdženta, omekšivača i šampona, tetrapak i slično.

NAPOMENA: Zaprljanu ambalažu prije odlaganja isprati, a svu ambalažu spljoštiti da bi zauzela što manje prostora u kontrejneru.

U KONTEJNER SA ZELENIM POKLOPCEM  ZA STAKLENI OTPAD, POSTAVLJEN PORED TIPSKIH OBJEKATA, ODLAŽE SE:

staklene boce svih boja i tegle.

NAPOMENA: Ne odlagati prozorska stakla.

MIJEŠANI OTPAD(sve vrste hrane i sve što ne spada u ambalažni i stakleni otpad) će se odlagati kao i do sada, u već postojeće sive kontejnere.

Cilj Grada Tuzla je da uvede primarnu selekciju otpada u cijelom gradu. Pošto je ovo obiman posao, to će biti rađeno u fazama. U ovoj fazi su primarnom slekciojom otpada obuhvaćeni kolektivni stambeni objekti u naselju Sjenjak i dio naselja u Slavinovićima.

Tuzla, 26.12.2018.

Projektni tim