Počinje primarna selekcija otpada i u dijelu MZ Solana

Počinje primarna selekcija otpada i u dijelu MZ Solana

Grad Tuzla i JKP Komunalac uvode primarnu selekciju otpada za individualne stambene objekte u dijelu naselja Solana. Danas JKP Komunalac vrši podjelu žutih i maslinastih kanti.

Primarna selekcije kreće odmah.

Otpad se odva na: Ambalažni i miješani

U ŽUTE KANE SE ODLAŽE AMBALAŽNI OTPAD:

papir, karton, papirna ambalaža, sve vrste plastičnih boca, aluminijske limenke, konzerve, ambalaža od deterdženta, omekšivača i šampona, tetrapak i slično.

NAPOMENA:

Zaprljanu ambalažu prije odlaganja isprati, a svu ambalažu spljoštiti da bi zauzela što manje prostora u kanti.

U MASLINASTE KANTE SE ODLAŽE:

Sav ostali miješani optad.

NAPOMENA:

Pošto su kante od tvrde platike i nisu otporne na vatru, mole se građani da u maslinaste kante, koje su namijenjene za miješani optad, ne odlažu pepeo, jer postoji opasnost od zapaljenja.

Ambalažni otpad će se odvoziti dva puta mjesečno, a miješani prema ustaljenom planu.

Cilj Grada Tuzla i JKP Komunalac je da uvedu primarnu selekciju otpada u cijelom gradu. Pošto je ovo obiman posao, to će biti rađeno u fazama. U narednom periodu slijede nove aktivnsoti.

Projekat se finasira uz podršku Federalnog Fonda za okoliš.

Tuzla, 26.12.2018.

Grad Tuzla i JKP Komunalac