Pred novogodišnje praznike počela primarna selekcija otpada u naseljima Sjenjak, Slavinovići i Solana

Pred novogodišnje praznike počela primarna selekcija otpada u naseljima Sjenjak, Slavinovići i Solana

Pred novogodišnje praznike, u naseljima Sjenjak i Slavinovići, za 4.000 domaćinstava iz kolektivnih stambenih objekata supostavljeni objekti za primarnu selekciju otpada. Na 8 lokacija su postavljeni mrežasti objekti u kojima se odvaja ambalažni otpad,(plastične flaše i posude, kartonska ambalaža, konzerve, limenke i dr. ambalaža), a pored njih su postavljeni i kontejneri sa zelenim poklopcem, za odvajanje stakla (staklene flaše i tegle).

Nakon edukacija u osnovnoj školi “Sjenjak“, obdaništu “Aladin“, kao i dijela stanovništva iz naselja Sjenjak i Slavinovići, putem radionica, sastanaka, postavljanja obavještenja i podjele letaka, već se dobivaju prvi pozitivni rezultati pravilne selekcije otpada.

U toku je nastavak edukacije stanovništva. Za stanare ovih naselja je dodatno pripremljeno obavještenje koje će ovih dana dobiti uz JKP-ov račun za odvoz smeća, a nastavlja se i edukacija “od vrata do vrata“.

Također, pored aktivnosti u naseljima Sjenjak i Slavinovići, u Solani je za individulne objekte počela podjela kanti i odvajanje otpada na ambalažni i miješani otpad.

Odaziv građana i sam početak punjenja ovih objekata već daju rezultate, što pokazuje uspješnost realiziranja ovog projekta u kojem su Grad Tuzla, JKP Komunalac i Centar za ekologiju i energiju.

mr.sc. Vanja Rizvić, Centar za ekologiju i energiju