LIDERKE SU POZVALE NA ODGOVORNOST GRAĐANE I NALDEŽNE INSTITUCIJE

LIDERKE SU POZVALE NA ODGOVORNOST GRAĐANE I NALDEŽNE INSTITUCIJE

Izjavama za medije, mirnom šetnjom sa maskama su željele ukazati na postojanje problema i svoje neslaganje.

Upozorile su na štetan uticaj zagađenja zraka na zdravlje građana!

Iznijele su jasne preporuke grđanima i nadležnim institucijama.

Preporuke građanima:

  • Smanjite boravak na otvorenom u ranim i večernjim satima kada je pogoršan kvalitet zraka
  • Ne trčite i ne vježbajte na otvorenom kada je zrak zagađen
  • Kada se morate kretati, koristite zaštitne maske i javni prevoz
  • Rizičnim grupama stanovnika (djeca, hronični bolesnici, plućni, srčani, bolesnici skloni alergijama i sl.) preporučuje se da što više vremena provode na svježem zraku i sredinama sa niskim nivoom zagađujućih materija kao što suokolne planine i izletišta.

Preporuke nadležnim institucijama:

  • Izradite registar o bolestima uzrokovanim ekološkim zagađenjima i preventivno djelujte
  • Hoćemo da živimo bez straha, da šetamo, vozimo bicikle, bavimo se sportom bez straha da ćemo dobiti karcinom, zato nađite put da se smanje emisije u zrak!!!

JEDINO ŠTO ŽELE TO JE DA DIŠU PUNIM PLUĆIMA BEZ STRAHA!

Kampalja će biti nastavljena i u naredne tri srijede u isto vrijeme. Ove strijede je tema bila zdravstveni aspek, a naredne tri srijede slijede teme uticaj industrije, individualnih ložišta i saobraćaja na zagađenje zraka. Kampanja će se završiti krajem februara velikim javnim događajem kada će LIDERKE svoje zahtjeve iznijeti direktno nadležnim institucijama i građanima.

Kampanja je dio aktivnosti projekta “Želiim biti liderka!“ koji realizira Centar za ekologiju i energiju, a podržava  Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država, sciljem osnaživanja  djevojaka,uzrasta od 15 do 18 godina,da postanu aktivne građanke u društvu i da zagovaraju svoja prava, kao i da se bore da žive u čistom i nezagađenom okolišu.

Projektni tim

Tuzla, 24.1.2019.