Uređenje radionice za praktičnu nastavu u Građevinsko-geodetskoj školi je ušlo u završnu fazu

Uređenje radionice za praktičnu nastavu u Građevinsko-geodetskoj školi je ušlo u završnu fazu

Građevinsko-geodetska škola u Tuzli (GGŠ) u saradnji sa Centra za ekologiju i energiju i Polybau školom uz finansijsku podršku Vlade Švicarske implementira projekat ”Kvalitetno obrazovanje je put do zaposlenja” U okviru projekta je rađeno na uređenju radionice za izvođenje praktične nastave za zanimanje Izolateri ovojnice objekta.

Implementacija projekta je ušla u završnu fazu. Profesori i učenici GGŠ su u staroj dotrajaloj radionici za praktičnu nastavu ozidali nove zidove od siporeksa, ugradili su nove prozore i vrata i obnovili krov.

Trenutno se radi na izradi polica, radnog stola, zamjeni rasvjete, izradi modela, nabavci materijala i alata za izvođenje praktične nastave.

Dodatno GGŠ radi na uspostavljanju saradnje sa firmama koje se bave izvođenjem građevinskih radova i proizvodnjom i prodajom građevinskog materijala.

Tuzla, 24.1.2019.