Eko BiH

Eko BiH

Naziv projekta:Eko BiH

Trajanje projekta: 1.12.2018. – 30.5.2021.

Donator:EU

Cilj projekta je osnaživanje organizacija civilnog društva iz oblasti zaštite životne sredine/okoliša za uključivanje u proces kreiranja, sprovođenja i monitoringa sektorskih strategija i politika iz oblasti životne sredine/okoliša i klimatskih promjena, kao i uključivanje u procese donošenja odluka u vezi sa EU integracijama.

Projekat se sprovodi u saradnji sa Arhus centrom Sarajevo i Centrom za životnu sredinu iz Banja Luke.