Pozivamo Vas na treću šetnju gradom sa zaštitnim maskama na licu

Pozivamo Vas na treću šetnju gradom sa zaštitnim maskama na licu

Mlade buduće liderke upozoravaju na zagađenje zraka koje stvaraju individualna ložišta i apeluju da je pet do dvanaest da se nešto uradi.

Datum okupljanja: 6.2.2019.

Mjesto okupljanja: Soni trg, Tuzla

Vrijeme okupljanja: od 11.30 h

Kampanjom “HOĆEMO DA DIŠEMO PUNIM PLUĆIMA!“ 36 mladih djevojaka uzrasta 15 – 18 godina žele da ukažu na probleme zagađenja zraka u Tuzli Lukavcu i Živinicama, koje stvaraju industrija, individualna ložišta, kotlovnice,privredni subjekti i saobraćaj i smatraju da je krajnji čas da se nešto uradi.

Djevojke srijedom (u januaru i februaru), tačno pet do dvanaest izlaze na ulicu, govore o problemima vezanim za zagađenje zraka i šetaju s maskama. Svaka sedmica je tematska.

  • 01.2019. (prošla sriijeda) je bilo riječi o “Uticaju zagađenja zraka na zdravlje“,
  • 01.2019. (sutra) je tema: “Uticaj industrije na zagađenje zraka“,
  • 02.2019. (srijeda) je tema: “Uticaj individualnih ložišta na zagađenje zraka“,
  • 02.2019. (srijeda) je tema: “ Uticaj saobraćaja na zagađenje zraka“

Na sutrašnjoj kampanji, izjave o uticaju individualnih ložišta na zagađenje zraka će davati mlade liderke: Melisa Hadžić i Zuhra Agić

Nakon davanja izjava, koje su planirane u 11.55 h, grupa će sa Sonog trga krenuti u mirnu šetnju gradom, sa zaštitnim maskama i ponovo se vratiti na Soni trg.

Poslije završetka cjelokupne kampanje, mlade buduće liderke će krajem februara organizirati javnu tribinu na kojoj će prezentirati sve probleme vezane za zagađenje zraka i dati prijedloge za njihovo rješavanje.

Pozivamo sve medije i građane da nam se pridruže i da nas podrže, jer “HOĆEMO DA DIŠEMO PUNIM PLUĆIMA!“

Kontakt osoba: Džemila Agić, Direktorica CEE: 061 724 033; dzemila.agic@bih.net.ba

Tim Centra za ekologiju i energiju

Kampanja je dio aktivnosti projekta “Želiim biti liderka!“ koji realizira Centar za ekologiju i energiju, a podržava  Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država, sciljem osnaživanja 36 mladih djevojaka,uzrasta od 15 do 18 godina,da postanu aktivne građanke u društvu i da zagovaraju svoja prava, kao i da se bore da žive u čistom i nezagađenom okolišu.