“HOĆEMO DA DIŠEMO PUNIM PLUĆIMA!“ Kampanja protiv uticaja individualnih ložišta na zagađenje zraka

“HOĆEMO DA DIŠEMO PUNIM PLUĆIMA!“ Kampanja protiv uticaja individualnih ložišta na zagađenje zraka

Ponovo je, ove srijede, 30 mladih djevojaka, prošetalo Tuzlom sa zaštitnim maskama na licu. Na ovaj način žele da ukažu na probleme zagađenja zraka, i ponovo apeluju da je pet do dvanaest da se nešto uradi.

Pored industrije, veliki problem je zagađenje zraka koje nastaje loženjem u individualnim ložištima građana i kotlovnicama, čime dolazi do povećanja koncentracija sumpordioksida i čvrstih čestica u zraku.

Zagađenje zraka od strane individualnih ložišta u Tuzli predstavlja veliki problem zato što su:

 • U Tuzli ima veliki broj individulanih objekata na malom prostoru. Većinatakvih objekata nema toplotnu izolaciju i zato im je za zagrijavanje potrebno mnogo energenta(ugalj, drva, pelet, itd.)
 • Za zagrijavanje koriste uglavnom ugljeve sa visokim procentom sumpora(npr. ugalj iz Ugljevika ima preko 6% sumpora).
 • Iako je Grad Tuzla donio Odluku o obaveznoj kontroli dimnajka, vlasnici ne vrše njihovu redovnu kontrol
 • Nadležne inspekcije ne vrše kontrolu implementacije ove Odluke, tako da građanima odobravaju takvo ponašanje.
 • Veliki broj individulanih objekata nema toplotnu izolaciju, tako da za zagrijavanje koristi veće količine energenta, a samim tim su i veći zagađivač.“

Građane molimo:

 • Da ne kupuju ugalj sa visokim procentom sumpora, jer na taj način štetno djeluju na svoje zdravlje i zdravlje drugih,
 • Da u periodu visokog zagađenja lože drvo i lignit,
 • Kada im se ukaže mogućnost, da se priključe na sistem daljinskog grijanja ili da nabave peć koja koristi drvo, pelet, ili da koriste geotermalnu energiju,
 • Da zamjene stare prozore i urade toplotnu izolaciju svojih objekata, jer će na taj način smanjiti potrošnju enegenta za oko 50%.

Grad Tuzlu i općine Lukavac i Živinice molimo daiznađu mogućnosti i da građanima pomognu da:

 • Urade toplotnu izolaciju objekata,
 • Zamjene stare prozore novim,
 • Izvrše nabavku novih peći koje koriste ekološki prihvatljiv energent (drvo, pelet…)
 • Nabavke opreme za koristenje geotermalne, solarne energije itd.
 • Da rade na proširenju sistema daljinskog grijanja u Tuzli i Lukavcu.
 • Da se založe za hitno proširenje sistem daljinskog grijanja na Živinice.
 • Da uvedu strogu zabranu spaljivanja guma, plastike i visokosumpornih ugljeva u individualnim ložištima.

Inspekcije molimo da:

 • redovnovrše kontrolu energenta koje građani spljuju u svojim ložištima
 • da kontrolom implementacije Odluke o redovnoj kontroli i čišćenju dimnjaka obezbijede njenu implementaciju.

“HOĆEMO DA DIŠEMO PUNIM PLUĆIMA!“ poručuju djevojke.

Ova kampanja je dio aktivnosti projekta “Želiim biti liderka!“ koji realizira Centar za ekologiju i energiju, a podržava  Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država, sciljem osnaživanja 36 mladih djevojaka,uzrasta od 15 do 18 godina,da postanu aktivne građanke u društvu i da zagovaraju svoja prava, kao i da se bore da žive u čistom i nezagađenom okolišu