NOVA ŠETNJA GRADOM S MASKAMA NA LICU, S CILJEM SKRETANJA POZORNOSTI NA ZAGAĐENJE ZRAKA KOJE STVARA SAOBRAĆAJ

NOVA ŠETNJA GRADOM S MASKAMA NA LICU, S CILJEM SKRETANJA POZORNOSTI NA ZAGAĐENJE ZRAKA KOJE STVARA SAOBRAĆAJ

Pozivamo Vas na ponovnu, četvrtu šetnju gradom sa zaštitnim maskama na licu, koju organiziraju mlade liderke i koje smatraju da je pet do dvanaest da se nešto uradi

Datum okupljanja: 13.2.2019.

Mjesto okupljanja: Soni trg, Tuzla

Vrijeme okupljanja: od 11.30 h

Kampanjom “HOĆEMO DA DIŠEMO PUNIM PLUĆIMA!“ grupa mladih djevojaka uzrasta 15 – 18 godina žele da ukažu na probleme zagađenja zraka u Tuzli Lukavcu i Živinicama, koje stvaraju industrija, individualna ložišta, kotlovnice,privredni subjekti i saobraćaj i smatraju da je krajnji čas da se nešto uradi.

Djevojke srijedom (u januaru i februaru), tačno pet do dvanaest izlaze na ulicu, govore o problemima vezanim za zagađenje zraka i šetaju s maskama. Sutra, 13.02.2019, na četvrtom okupljanju i šetnji gradom, djevojke žele ukazati na probleme zagađenja zraka koji nastaju uticajem saobraćaja.

Izjave o uticaju saobraćaja na zagađenje zraka će davati mlade liderke: Dženita Poljaković i Senida Korajac

Nakon davanja izjava, koje su planirane u 11.55 h, grupa će sa Sonog trga krenuti u mirnu šetnju gradom, sa zaštitnim maskama i ponovo se vratiti na Soni trg.

Pozivamo sve medije i građane da nam se pridruže i podrže, jer “HOĆEMO DA DIŠEMO PUNIM PLUĆIMA!“

Kontakt osoba: Džemila Agić, Direktorica CEE: 061 724 033; dzemila.agic@bih.net.ba

Tim Centra za ekologiju i energiju

Kampanja je dio aktivnosti projekta “Želiim biti liderka!“ koji realizira Centar za ekologiju i energiju, a podržava  Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država, sciljem osnaživanja grupe mladih djevojaka,uzrasta od 15 do 18 godina,da postanu aktivne građanke u društvu i da zagovaraju svoja prava, kao i da se bore da žive u čistom i nezagađenom okolišu