Mlade liderke ukazuju na probleme uslijed uticaja saobraćaja na zagađenje zraka

Mlade liderke ukazuju na probleme uslijed uticaja saobraćaja na zagađenje zraka

Danas je ponovo grupa mladih djevojaka, uzrasta 15 – 18 godina, prošetala Tuzlom sa zaštitnim maskama na licu. Na ovaj način žele da ukažu na probleme zagađenja zraka u Tuzli, Lukavcu i Živinicama, i ponovo apeluju da je pet do dvanaest da se nešto uradi.

Saobraćajje,uz industriju i individualnaložišta, jedan od glavnih uzročnika zagađenjazraka. Monitoring kvaliteta zraka u našim gradovima iz godine u godinu bilježi brojna prekoračenja graničnih vrijednosti zagađujućih tvari na mjernim stanicama postavljenim na lokacijama sa intenzivnim saobraćajem.

Posljednjih godina zagađenje izazvano radom motornih vozila znatno se povećaloi to se naročito primjećuje u većim gradovima. Prema izvještaju iz BIHAMK-a, objavljenom 2018, u zadnje 3 godine je u BiH primijećen porast broja registrovanih motornih vozila za 10,79%, a više od 60% je starije od 18 godina. Samo u 2017. godini u BiH je ukupno registrovano preko milion motorna vozila. Po broju motornih vozila u FBiH, TK je na 2. mjestu, iza Sarajevskog kantona.

Mlade djevojke iskazuju svoje nezadovoljstvo: „Smatramo da je krajnji čas da se nešto uradi i zato tražimo od nadležnih institucija:

  • Da rade na poboljšanju javnog prevoza i podsticanju njegovog korištenja.
  • Da za vrijeme povećanog zagađenja zraka obezbijede besplatan javni prevoz kako bi smanjili korištenje automobila.
  • Da izgrade pješačke i biciklističke staze.
  • Da rade na ukidanju vozila na dizel, jer jedno takvo vozilo koje nema adekvatan katalizator, zagađuje okolinu kao 10 vozila na benzin.
  • Da podrže postepeno izbacivanje vozila koja su štetna za okoliš (npr. vozila sa ekološkim oznakama 1 i 2).
  • Da se založe za davanje povlastica vozilima na električni pogon, u nadi da će korištenje takvih vozila u budućnosti, postati masovnije.
  • Da se radi na razvoju održivog saobraćaja i ozelenjavanju gradsk
  • ih površina.”

Također, djevojke poručuju građanima da smanje upotrebu automobila i dačešće koriste javni prevoz, bicikla i da više pješače ako su male razdaljine.

“HOĆEMO DA DIŠEMO PUNIM PLUĆIMA!“ poručuju djevojke.