POZIV
NA JAVNU TRIBINU O ZAGAĐENJU ZRAKA

POZIV
NA JAVNU TRIBINU O ZAGAĐENJU ZRAKA

Datum: 27.02.2019.

Mjesto: Pozorište mladih Tuzle – Dvorana Kaleidoskop, Kazan mahala 2, Tuzla

Vrijeme početka: 11.55 sati

Poštovani,

zagađenje zraka u TK, a posebno u Tuzli, Lukavcu i Živinicama je veliki problem. Enormne vrijednosti zagađenosti zraka, uz zadržavanje visokih koncentracija toksičnih materija, predstavljaju veliku prijetnju po zdravlje stanovništva. Smatrajući da je krajnji čas da se nešto uradi, grupa mladih liderki želi da se obrati na Javnoj tribini, da ukaže na probleme zagađenja zraka i da daju prijedloge za njihovo rješavanje.

Teme i govornice:

Moderator: Maja Ibričić

  • −  “Uticaj industrije na zagađenje zraka“- Marijana Marković, Azra Kasumović
  • −  “Uticaj individualnih ložišta na zagađenje zraka“- Zuhra Agić, Una Ukejnović
  • −  “Uticaj saobraćaja na zagađenje zraka“- Jasmina Soljankić, Senida Korajac
  • −  “Uticaj zagađenja zraka na zdravlje“- Adna Hasanbašić, Alma Močić
  • Pored govornica na skupu će se obratiti eksperti i predstavnici nadležnih kantonalnih i gradskih/općinskih institucija koji će javnost upoznati sa aktivnostima koje oni rade po ovom pitanju.
  • Javna tribina je dio kampanje “HOĆEMO DA DIŠEMO PUNIM PLUĆIMA!“, u okviru koje je grupa djevojaka od 15 do 18 godina organizirala šetnje gradom s maskama, nastupala u medijima i informirala građane i učenike u školama o zagađenju zraka u Tuzli.
  • Nadamo se da ćete nam se pridružiti i uzeti učešće u diskusiji za rješavanje ovog velikog problema. Kontakt osoba:
  • Amra Skramončin: 035/ 249-310, skramoncin@ekologija.ba.
  • Kampanja je dio aktivnosti projekta “Želiim biti liderka!“ koji realizira Centar za ekologiju i energiju, a podržava Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država, s ciljem osnaživanja grupe mladih djevojaka, uzrasta od 15 do 18 godina, da postanu aktivne građanke u društvu i da zagovaraju svoja prava, kao i da se bore da žive u čistom i nezagađenom okolišu.