POZIV MEDIJIMA NA PRESS I NA JAVNU TRIBINU O ZAGAĐENJU ZRAKA

POZIV MEDIJIMA NA PRESS I NA JAVNU TRIBINU O ZAGAĐENJU ZRAKA

Poštovani,

pred početak Javne tribine o zagađenju zraka, koja je dio kampanje “Hoćemo da živimo punim plućima“, grupa mladih liderki  od 15 do 18 godina Vas pozivaju na PRESS, na kojem će Vam prezentirati svoja stečena iskustva i najaviti Javnu tribinu.

Datum: 27.02.2019.

Mjesto: Pozorište mladih Tuzle- Dvorana Kaleidoskop,Kazan mahala 2, Tuzla

Vrijeme trajanja press-a: 11.30 – 11.50 sati

Na Press-u će Vam se obratiti:

  • Kratko predstavljanje projekta “Želim biti liderka!“- Arnela Arnautović
  • Stečena iskustva putem edukacija i vođenja kampanje – Ela Hrnčić
  • Javna kampanja“Hoćemo da dišemo punim plućima – Melisa Hadžić
  • Najava Javne tribine o zagađenju zraka – Amila Hodžić

Nakon press-a, tačno pet do dvanaest (11.55h) održaće se Javna tribina na kojoj će prisustvovati preko 250 učesnika (predstavnici ministarstava, Gradske Uprave, Općina TK, obrazovnih ustanova, inspekcije, OCD, studenti i učenici). Djevojke će predstaviti probleme zagađenja zraka nastale uticajem industrije, individualnih ložišta i saobraćaja, probleme sa zdravljem stanovništva i dati preporuke za njihovo rješavanje.

Zbog značaja same problematike ove teme, kao i želje mladih djevojaka da u društvu aktivno istaknu problem, molimo Vas da ih podržite i uzmete učešće na press-u.

Za više informacija:

Džemila Agić, direktorica CEE, mob: 061/724 033, e- mail: dzemila.agic@bih.net.ba

Vanja Rizvić, mob: 061/670 077; tel: 035/249-310; e- mail: vanja.rizvic@ekologija.ba

S poštovanjem,

Direktorica Centra za ekologiju i energiju, mr.sc. Džemila Agić

Kampanja je dio aktivnosti projekta “Želiim biti liderka!“ koji realizira Centar za ekologiju i energiju, a podržava  Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država, sciljem osnaživanja grupe mladih djevojaka,uzrasta od 15 do 18 godina,da postanu aktivne građanke u društvu i da zagovaraju svoja prava, kao i da se bore da žive u čistom i nezagađenom okolišu.