POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA EKSPERTA ZA ANALIZU ZAKONSKE LEGISLATIVE U OBLASTI VODA

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA EKSPERTA ZA ANALIZU ZAKONSKE LEGISLATIVE U OBLASTI VODA

Centar za ekologiju i energiju za potrebe projekta “Eko BiH” traži eksperta za analizu zakonske legislative u oblasti voda FBiH. 

Cilj projekta je osnaživanje organizacija civilnog društva iz oblasti zaštite okoliša za uključivanje u proces kreiranja, sprovođenja i monitoringa sektorskih strategija i politika iz oblasti okoliša i klimatskih promjena, kao i uključivanje u procese donošenja odluka u vezi sa EU integracijama. Projekat je podržan od strane Evropske unije, a sprovodi se u saradnji sa Centrom za životnu sredinu iz Banja Luke i Arhus centrom Sarajevo.

Rok za podnošenje prijava je 24. mart do 16.00 sati.

Detaljne informacije u vezi sa uslovima i načinom dostavljanja ponude možete pogledati na ovom linku.