Okrugli sto: “Analiza fizičko-hemijskih parametara i prisustva teških metala u jezeru Modrac i rijeci Spreči ”

Okrugli sto: “Analiza fizičko-hemijskih parametara i prisustva teških metala  u jezeru Modrac i rijeci Spreči ”

Poštovani,

Centar za ekologiju i energiju, u saradnji sa Centrom za životnu sredinu i Arhus centrom Sarajevo, Vas poziva na okrugli sto na kojem će biti prezentiran dokument “Analiza fizičko-hemijskih parametara i prisustva teških metala u jezeru Modrac i rijeci  Spreči“.

Mjesto održavanja: Dramar Centar, Tuzla

Datum i vrijeme održavanja radionice: 20.11.2019, sa početkom u 10:00 sati

Na okruglom stolu će prisutnima biti prezentirani rezultati analize koja obuhvata:

  • fizičko-hemijsku analizu vode jezera Modrac i rijeke Spreče,
  • analizu prisustva teških metala u vodi u jezeru Modac i rijeci Spreči i uticaj na zdravlje ljudi i okoliš,
  • analiza mesa ribe iz jezera Modrac na sadržaj teških metala,
  • analiza tla na teške metale i organske polutante u donjem toku rijeke Spreče.

Dokument je izrađen u okviru kampanje “Voda za sve!“ koja se odnosi na industrijsko zagađenje voda, a u fokusu ima rijeku Spreču i jezero Modrac. Zagađenje rijeke Spreče je veoma ozbiljan i alarmantan problem. Osnovni uzroci ovog zagađenja su ispuštanje industrijskih i komunalnih otpadnih voda u vodotoke bez odgovarajućeg tretmana, odlaganje čvrstog i tečnog otpada direktno u vodotoke i zagađenje iz poljoprivrede.

Rješavanje ovog problema je dugotrajan i sveobuhvatan proces, pri čemu je neophodna uključenost nadležnih institucija svih nivoa vlasti, privrednog sektora, građana, organizacija civilnog društva i medija, jer smo svi mi u isto vrijeme i zagađivači i žrtve nastalog stanja i ovaj problem možemo samo zajedničkim i planskim  djelovanjem riješiti.

Okrugli sto se organizira u okviru projekta Eko BiH koji finansira Evropska unija kroz program Podrške civilnom društvu i medijima, a sufinansira Općina Lukavac kroz projekat Zaštitimo i očuvajmo jezero Modrac i rijeku Spreču.

Molim da svoje prisustvo na okruglom stolu prijavite do 18.11.2019. god.

Za dodatna pitanja, informacije i prijave kontakt osoba je Amra Skramončin:

tel/fax 035/249-311 ili email: amra.skramoncin@ekologija.ba.

 

Moderatorica: Džemila Agić

DNEVNI RED
09:30 – 10:00 Dolazak i registracija učesnika SVI
10:00 – 10:15 Pozdravna riječ i obraćanje organizatora CEE
10:15 – 10:30 Prezentacija kampanje „Voda za sve!“ Amra Skramončin, CEE
10:30 – 11:00 Prezentacija dokumenta “Analiza fizičko-hemijskih parametara i prisustva teških metala u jezeru Modrac i rijeci  Spreči“ Abdel Đozić, ekspert

 

11:00 – 11:15 Monitoring tla – ispitivanje sadržaja teških metala i organskih polutanata u donjem toku rijeke Spreče Federalni zavod za agropedologiju
11:15 – 11:30 Uticaj teških metala na zdravlje ljudi i okoliš Dr. Selma Azabagić, Zavod za javno zdravstvo TK
11:30 – 12:30 Pitanja i diskusija Izlagači i učesnici

Moderator: Džemila Agić, CEE

12:30 – 12:45 Zaključci Džemila Agić, CEE
12:45 – 14:00 Umrežavanje uz ručak SVI