NATJEČAJ 2020 – NABAVKA LED SIJALICA

NATJEČAJ 2020 – NABAVKA LED SIJALICA

Centar za ekologiju i energiju Tuzla uz partnerstvo i finansijsku podršku Caritasa Švicarske, realizira aktivnosti u projektu “Inovacije u EE i OIE za bolje prilagođavanje klimatskim promjenama i smanjenje siromaštva“ (EE – FAZA II), čiji je cilj da sepoboljša pristup i upotreba obnovljivih izvora energije i tehnologija energetske efikasnosti za smanjenje siromaštva.

Ovaj natječaj se odnosi na nabavku i isporuku LED sijalica za aktivnost  povezane s društveno-ekonomskim osnaživanjem i suzbijanjem  energetskog siromaštva, usmjereno na 10 000 domaćinstava u Tuzlanskom kantonu, koja će se realizirati kroz saradnju i partnerstvo sa općinama i gradovima (Tuzla, Kalesija, Lukavac, Živinice, Banovići i Gračanica), i u okviru koje će se podijeliti  40.000 LED sijalica tokom posjeta i energetskog audita odabranih domaćinstava.

Natječajna dokumentacija se može podići u ponedeljak, 27.januara.2020, između 10:00 i 12:00 u prostorijama Centara za ekologiju i energiju Tuzla Filipa Kljajića 22- Dom penzionera (kancelarija br.126), 75000 Tuzla, tel:035249312,249311) ili dobiti nakon zahtjeva na mail: vanja.rizvic@ekologija.ba u istom terminu.