Počele pripremne aktivnosti za savjetovanje 10.000 domaćinstava i podjelu 40.000 LED sijalica

Počele pripremne aktivnosti za savjetovanje 10.000 domaćinstava i podjelu 40.000 LED sijalica

U sklopu projekta “Inovacije u EE i OIE za bolje prilagođavanje klimatskim promjenama i smanjenje siromaštva” (EE FAZA II) koji implementira Caritas Švicarske, u partnerstvu sa  Centrom za ekologiju i energiju, gradovima Tuzla, Gračanica, Živinice i općinama Kalesija, Lukavac i Banovići  ove sedmice je održana jednodnevna radionica za predstavnike lokalnih samouprava, srednjih škola i fakulteta koji će biti uključeni u aktivnosti energetskog audita domaćinstava na području TK.

Radionica je jedna od pripremnih aktivnosti koja je veoma važna osnova da bi se u šest gradova i općina na području TK (Kalesija, Tuzla, Lukavac, Živinice, Banovići i Gračanica) kvalitetno izvršilo energetsko savjetovanje i audit 10.000 domaćinstava s ciljem da uštedom energije smanje emisiju stakleničkih plinova, kao i da smanje račune za energiju. Energetski audit će vršiti educirani energetski savjetnici, studenti i učenici škola sa ovog područja, a predstavnici 6 lokalnih samouprava će učestvovati u upravljanju ovih aktivnosti.

Nakon prezentiranja projekta, problema energetskog siromaštva u BiH i edukativnog dijela radionice o efikasnom korištenju električne energije u domaćinstvima, učesnici su kroz grupni rad odredili kriterije za odabir domaćinstava koja će se posjetiti i energetskih savjetnika koji će obilaziti domaćinstva, kao i pripremili formular za prikupljanje podataka iz domaćinstava. Na radionici su dogovoreni termini za edukaciju budućih energetskih savjetnika.

Mr.sc.Vanja Rizvić

Centar za ekologiju i energiju