Centar za ekologiju i energiju - Još jedna WordPress stranica
+387 35 249 310
info@ekologija.ba

Home » Archive

U skladu sa planom aktivnosti, SUBREC projekat nabavlja 300 kompostera za kućno kompostiranje organskog otpada na području Grada Tuzla. Komposteri su namijenjeni za kompostiranje kuhinjskog i baštenskog otpada u dvorištima individualnih objekata i biće podijeljeni onim domaćinstvima koja ispunjavaju sljedeće uslove: da se nalaze na području Grada Tuzla, da imaju svoje dvorište i adekvatan prostor ...
Pročitajte više