22 Aprila, 2020 Novosti Nema komentara

U skladu sa planom aktivnosti, SUBREC projekat nabavlja 300 kompostera za kućno kompostiranje organskog otpada na području Grada Tuzla. Komposteri su namijenjeni za kompostiranje kuhinjskog i baštenskog otpada u dvorištima individualnih objekata i biće podijeljeni onim domaćinstvima koja ispunjavaju sljedeće uslove:

  • da se nalaze na području Grada Tuzla,
  • da imaju svoje dvorište i adekvatan prostor za postavljanje kompostera (zemljana površina),
  • da se žele baviti kompostiranjem
  • da nemaju dugovanja prema komunalnom preduzeću JKP “Komunalac“.

Imajući u vidu da broj kompostera, koji se projektom nabavlja, nije dovoljan za sva tuzlanska domaćinstva koja ispunjavaju prethodno navedene uslove, SUBREC projekat će oformiti komisiju koja će razmatrati pristigle prijave i sačiniti rang listu domaćinstava izabranih za dodjelu kompostera, koja će biti objavljena na stranici Centra za ekologiju i energiju: www.ekologija.ba.

Tom prilikom, prednost će imati prijave koje se odnose na:

  • domaćinstva iz mjesnih zajednica koje učestvuju u “SUBREC“ projektu,
  • domaćinstva koja imaju više članova,
  • domaćinstva koja imaju veću površinu zemljišta planiranog za kompostiranje,
  • koja su zinteresirani za edukaciju i saglasna da ih edukatori obiđu i urade monitoring procesa,
  • koji su se izjasnili o razlogu motiviranosti za učešće u projektnim aktivnostima.

Zainteresirani građani svoje prijave mogu slati do 5. maja 2020. godine, elektronskim putem na: e-mail: vanja.rizvic@ekologija.ba, viber: 061 670 077, ili messenger Centra za ekologiju i energiju https://www.facebook.com/centarZaEkologiju/ , ili prijavu odnijeti lično u prostorije mjesnih zajednica: Dokanj, Solina ili Gornja Tuzla, u vrijeme kada ove mjesne zajednice rade.

Obrazac prijave moguće je preuzeti ovdje.

Za sva pitanja možete se obratiti kontakt osobama:

Džemila Agić, mob: 061 61 724 033,

Vanja Rizvić, mob: 061 670 077

Uvođenje kompostiranja, kao upravljanja organskim otpadom u domaćinstvima, je dio aktivnosti prekograničnog projekta “Predgrađa recikliraju – Uspostavljanje sistema upravljanja otpadom u prigradskim naseljima Užica i Tuzle” (SUBREC), kojeg kofinansira Evropska unija kroz Program prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina 2014 – 2020, u okviru instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II). Tijelo za ugovaranje ovog projekta je Ministarstvo finansija Republike Srbije, Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije (CFCU). Projekat realiziraju četiri partnerske organizacije: JKP “Duboko” Užice, JKP “Komunalac” Tuzla, JKP “Bioktoš” Užice i “Centar za ekologiju i energiju” Tuzla.

Tuzla, 22.04.2020.

SUBREC projektni tim

Prijavni obrazac za dobijanje kompostera – novi

 

Napisao admin