13 Maja, 2020 Novosti Nema komentara

Na javni poziv građanima da učestvuju u aktivnostima kompostiranja na projektu “SUBREC”, objavljenom 22.4.2020. godine na www.ekologija.ba, na osnovu informacija navedenih u prijavnim obrascima i definiranih kriterija odabrano 300 domaćinstava, koja se nalaze na preliminarnom spisaku na ovom linku ili na linku na kraju ovoga dokumenta.

Konačni spisak domaćinstava će biti urađen nakon organiziranja edukacije i podjele kompostera. Prilikom podjele kompostera domaćinstva su dužna da na uvid donesu dokument koji potvrđuje da su uključeni u redovni odvoz otpada i da nemaju dugovanja prema JKP “Komunalac“.

 

Za sva pitanja možete se obratiti kontakt osobama:

Džemila Agić, mob: 061 724 033,

Vanja Rizvić, mob: 061 670 077

 

Uvođenje kompostiranja, kao upravljanja organskim otpadom u domaćinstvima, je dio aktivnosti prekograničnog projekta “Predgrađa recikliraju – Uspostavljanje sistema upravljanja otpadom u prigradskim naseljima Užica i Tuzle” (SUBREC), kojeg kofinansira Evropska unija kroz Program prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina 2014 – 2020, u okviru instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II). Tijelo za ugovaranje ovog projekta je Ministarstvo finansija Republike Srbije, Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije (CFCU). Projekat realiziraju četiri partnerske organizacije: JKP “Duboko” Užice, JKP “Komunalac” Tuzla, JKP “Bioktoš” Užice i “Centar za ekologiju i energiju” Tuzla.

Spisak za kompostere

Napisao admin