6 Maja, 2020 Novosti Nema komentara

Uz partnerstvo i finansijsku podršku Caritasa Švicarske, Centar za ekologiju i energiju Tuzla od 1.10.2019. realizira aktivnosti u projektu “Inovacije u EE i OIE za bolje prilagođavanje klimatskim promjenama i smanjenje siromaštva“ (EE – FAZA II), čiji je cilj da se poboljša pristup i upotreba obnovljivih izvora energije i tehnologija energetske efikasnosti za smanjenje siromaštva.

U okviru projektne aktivnosti: Socio-ekonomsko osnaživanje, suprotstavljanjem energetskom siromaštvu, 10.000 domaćinstava u Tuzlanskom kantonu (Kalesija, Tuzla, Lukavac, Živinice, Banovići i Gračanica) će biti organizirane po dvije posjete. Tokom prve posjete će biti izvršen audit potrošnje energije i dati savjeti vezani za moguće uštede. Nakon godinu dana će biti organizirana kontrolna posjeta u cilju dodatnog savjetovanja i utvrđivanja ušteda u potrošnji električne energije. Sa ciljem motiviranja domaćinstava da preduzmu mjere kojima će smanjiti potrošnju energije i promijeniti svoje navike, tokom obilazaka će im biti podijeljeni paketi “za efikasno korištenje energije“.

Za potrebe provođenja savjetovanja domaćinstava biće educirano oko 100 energetskih savjetnika (učenici iz tehničkih škola iz ciljanih općina i studenti Ekonomskog i Tehnološkog fakulteta).

Na osnovu analize prikupljenih podataka o potrošnji električne energije, prije posjete savjetnika i godinu dana nakon prve posjete, utvrdiće se da li postoji mogućnost smanjenja potrošnje energije primjenom jednostavnih mjera energetske efikasnosti i u kojoj mjeri je prisutno energetsko siromaštvo u BiH. U skladu sa rezultatima, analiza će dati preporuke vezane za naredne korake nadležnih institucija, OCD i građana.

Pored energetskog siromaštva projekat sadrži i druge segmente kao što su:

  1. Konkretna primjena inovativnih tehnologija u oblasti energetske efikasnosti i korištenja obnovljivih izvora energije na 10 javnih objekata koristeći nove modele finansiranja (ESCO);
  2. Podizanje kapaciteta uposlenika u obrazovnim institucijama iz oblasti EE i OIE kroz predavanja, radionice, prezentacije, printani materijal i strudijska putovanja;
  3. Primjena obnovljivih izvora energije u poljoprivredi kroz razvoj funkcionalnog modela plastenika grijanog toplotnom pumpom.

Informacije o planiranim kampanjama i ostalim aktivnostima možete preuzeti na linku ovdje!

Zahtjev za ponudu za Medijsku kampanju

Centar za ekologiju i energiju Tuzla

Napisao admin