18 Juna, 2020 Novosti Nema komentara

Uvođenje kompostiranja, kao upravljanja organskim otpadom u domaćinstvima, je dio aktivnosti prekograničnog projekta “Predgrađa recikliraju – Uspostavljanje sistema upravljanja otpadom u prigradskim naseljima Užica i Tuzle” (SUBREC), kojeg kofinansira Evropska unija kroz Program prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina 2014 – 2020, u okviru instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II).

Tijelo za ugovaranje ovog projekta je Ministarstvo finansija Republike Srbije, Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije (CFCU). Projekat realiziraju četiri partnerske organizacije: JKP “Duboko” Užice, JKP “Komunalac” Tuzla, JKP “Bioktoš” Užice i “Centar za ekologiju i energiju” Tuzla.

Projektom je za građane Tuzle nabavljeno 300 kompostera za kućno kompostiranje organskog otpada koji su raspoređeni u 4 mjesne zajednice (Dokanj, Solina, Gornja Tuzla i Kula) u Tuzli u kojima se vršila edukacija građana putem info skupova. Izabrane su 4 mjesne zajednice iz razloga što je 300 domaćinstava koja će se uključiti u kompostiranje i dobiti kompostere sa područja iz 31 MZ.

Prije same podjele kompostera, u određenim vremenskim terminima 16. i 17. 06.2020, održana su 4 Info skupa koja su zbog vanredne situacije s coronvirusom organizirana u navratima za manje grupe. Na info skupovima su ukupno učestvovale 224 osobe.

 

Info skup u MZ Dokanj

Info skup u MZ Dokanj je održan 16.06.2020. godine u sali MZ Dokanj, gdje su učestvovala 33 predstavnika domaćinstava iz 6 raznih mjenih zajednica  sa područja Tuzle.

 

Info skup u MZ Solina

Info skup u MZ Solina je održan u 8 vremenskih termina tokom 16. i  17.06.2020. godine u sali MZ, gdje je ukupno učestvovalo 58 predstavnika domaćinstava iz 4 raznih MZ sa područja Tuzle.

 

Info skup u MZ Gornja Tuzla

Info skup u MZ Solina je održan u 5 vremenskih termina tokom 16. i 17.06.2020. godine u sali MZ, gdje je ukupno učestvovao 81 predstavnika domaćinstava iz 6 raznih MZ sa područja Tuzle.

 

Info skup u MZ Kula

Info skup u MZ Kula je održan u 4 vremenskih termina 17.06.2020. godine u sali MZ, gdje su ukupno učestvovala 52 predstavnika domaćinstava iz 15 raznih MZ sa područja Tuzle.

 

Učesnici su upoznati sa projektnim aktivnostima, kompostiranjem i važnosti kompostiranja u procesu upravljanja otpadom. Na svakom Info skupu je bio postavljen jedan sklopljeni komposter i materijali za rad tokom kompostiranja (baštenske rukavice, mala motika za miješanje mase u komposteru i paklo ubrzivača za kompostiranje) koji su propratni paket uz svaki komposter za domaćinstvo.

 

[trx_button type=”square” style=”default” size=”large” icon=”icon-attach-light” color=”#FFFFFF” bg_color=”#8DC73F” align=”left” link=”http://ekologija.ba/wp-content/uploads/2020/06/Fin_Bro%C5%A1ura-o-kompostiranju-23.3.2020.pdf” target=”_blank” popup=”no”]PREUZMITE BROŠURU: VODIČ KROZ KOMPOSTIRANJE[/trx_button]

 

 

Ova akcija je dio aktivnosti prekograničnog projekta “Predgrađa recikliraju – Uspostavljanje sistema upravljanja otpadom u prigradskim naseljima Užica i Tuzle” (SUBREC), kojeg kofinansira Evropska unija kroz Program prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina 2014 – 2020, u okviru instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II).

PROMO VIDEO :

Više informacija o projektu na web stranici:

http://ekologija.ba/subrec/

 

Napisao admin