18 Juna, 2020 Novosti Nema komentara

O kompostiranju kao načinu dobijanja kvalitetnog đubriva iz organskog otpada kod nas se malo zna, iako se oko 40% organskog otpada nalazi u ukupnom otpadu.

Veliki broj domaćinstava, nakon čišćenja vrtova ili rezidbe, travu i grane bacaju u kontejner sa ostalim otpadom, a često se događa da ih zapale. S druge strane, komunalna preduzeća sakupljaju ovaj organski otpad i odlažu ga na deponiju. Na taj se način zatrpavaju deponije, a zagađuju zrak i okoliš.

Samostalno proizvedeni kompost je kvalitetno organsko đubrivo koje je potpuno besplatno!

Ova brošura je rezultat aktivnosti projekta “Predgrađa recikliraju – Uspostavljanje sistema upravljanja otpadom u prigradskim naseljima Užica i Tuzle” (SUBREC), koji partnerski realiziraju “Regionalni centar za upravljanje otpadom Duboko” i JKP “Bioktoš” iz Užica, JKP “Komunalac” i Centar za ekologiju i energiju iz Tuzle.

[trx_button type=”square” style=”default” size=”large” icon=”icon-attach-light” color=”#FFFFFF” bg_color=”#8DC73F” align=”left” link=”http://ekologija.ba/wp-content/uploads/2020/06/Fin_Bro%C5%A1ura-o-kompostiranju-23.3.2020.pdf” target=”_blank” popup=”no”]PREUZMITE BROŠURU (PDF)[/trx_button]

Napisao admin