11 Augusta, 2020 Novosti Nema komentara

U mjesnim zajednicama Općine Kalesija, u periodu od 17.8. do 18.9.2020. g, će se savjetovati i anketirati 1.500 zainteresiranih domaćinstava, sa ciljem da smanje potrošnju energije i time smanje račune za energiju. Tom prilikom će se domaćinstvima dijeliti EE paketi (4 LED sijalice, edukativni promotivni materijali).

 

Raspored prve faze savjetovanja domaćinstava po mjesnim zajednicama

koje će se vršiti u terminu od 10 do 17 sati  

 

MZ 

u kojoj će se vršiti anketiranje

MZ

koje su obuhvaćene

Broj domaćinstava za anketiranje Period anketiranja
Donji Rainci Donji Rainci + Zates 100 17.8. – 21.8.2020.
Gornji Rainci Gornji Rainci + Sarači 200 17.8. – 21.8.2020.
Miljanovci Miljanovci 100 17.8. – 21.8.2020.
Tojšići Tojšići 100 17.8. – 21.8.2020.
Vukovije Donje Vukovije Donje 100 17.8. – 21.8.2020.
Vukovije Gornje Vukovije Gornje 100 17.8. – 21.8.2020.
Kalesija Centar Kalesija Centar + Dubnica 200 17.8. – 21.8.2020.
Prnjavor Prnjavor + Gojčin 100 17.8. – 21.8.2020.
Kalesija Gornja Kalesija Gornja + Brda 100 17.8. – 21.8.2020.
Memići Memići + Bulatovci + Zukići + Jajići 150 17.8. – 21.8.2020.
Hrasno Donje Seljublje + Hrasno Gornje + Hrasno Donje 100 24.8. – 28.8.2020.
Kikači Kikači 50 24.8. – 28.8.2020.
Petrovice Petrovice + Jeginov Lug 100 24.8. – 28.8.2020.

 

Pozivamo građane da se odazovu u prostorije mjesne zajednice uz ispunjenje sljedećih kriterija:  

 

  • Da jedan predstavnik domaćinstva može odvojiti oko 30 minuta i na dogovoreni termin doći u prostorije mjesne zajednice na razgovor sa energetskim savjetnikom,
  • Da informacije koje dobije od energetskog savjetnika podijeli sa članovima porodice,
  • Da je zainteresiran za smanjenje potrošnje električne i toplotne energije,
  • Da ima sve račune za električnu energiju u periodu august 2019.- juli 2020. i da ih želi donijeti i dati na uvid,
  • Da se slaže da ponovo u augustu 2021.g. obavi razgovor sa energetskim savjetnikom i donese račune za period august 2020.- juli 2021. godine.

 

Posjete građana i boravak u prostorijama mjesnih zajednica će se organizirati uz poštivanje propisanih mjera epidemiološke žaštite COVID-19. Obaveza građana je da prilikom ulaska i boravka u prostorijama mjesne zajednice koriste masku za lice, a provođenje ostalih mjera koje se odnose na pridržavanja propisane distance i korištenje dezinfekcionih sredstava će organizirati energetski savjetnici.

Ova aktivnost se provodi u sklopu projekta “Inovacije u EE i OIE za bolje prilagođavanje klimatskim promjenama i  smanjenje siromaštva” (EE FAZA II) koji implementira Caritas Švicarske, u partnerstvu sa  Centrom za ekologiju i  energiju, gradovima Tuzla, Gračanica, Živinice i općinama Kalesija, Lukavac i Banovići.  U okviru projekta će se vršiti energetsko savjetovanje 10.000 domaćinstava s ciljem da uštedom energije smanje emisiju stakleničkih plinova, kao i da smanje račune za energiju. Energetski audit će vršiti educirani energetski savjetnici, studenti i učenici škola sa ovog područja, a predstavnici 6 lokalnih samouprava će učestvovati u upravljanju ovih aktivnosti. Na osnovu analize prikupljenih podataka o potrošnji električne energije, prije posjete savjetnika i godinu dana nakon prvog savjetovanja, utvrdiće se da li postoji mogućnost smanjenja potrošnje energije primjenom jednostavnih mjera energetske efikasnosti i u kojoj mjeri je prisutno energetsko siromaštvo u BiH.

Napisao admin