25 Augusta, 2020 Novosti Nema komentara

U Općini BANOVIĆI, u periodu od 20.8.2020. do 18.9.2020. se vrši savjetovanje i anketiranje 1.500 zainteresiranih domaćinstava, sa ciljem da smanje potrošnju energije i time smanje račune za energiju. Tom prilikom se domaćinstvima dijele EE paketi (4 LED sijalice, edukativni promotivni materijali).

U saradnji sa mjesnim zajednicama, savjetovanje i anketiranje domaćinstava vrše energetski savjetnici iz Banovića koji obilaze domaćinstva.

Raspored broja savjetovanja domaćinstava po mjesnim zajednicama

Red.br.Raspored MZBroj domaćinstava za anketiranje
1Grad I155
2Grad II200
3Grad III167
4Podgorje80
5Stražbenica44
6Repnik126
7Grivice90
8Banovići Selo160
9Omazići76
10G.Bučik26
11Pribitkovići86
12Seona72
13Aljkovići30
14Brezovača46
15Tulovići60
16Treštenica68
17Oskova14
UKUPNO1500

Domaćinstva koja će se anketirati trebaju da ispunjavaju sljedeće kriterije:

  • Da jedan predstavnik domaćinstva može odvojiti oko 30 minuta za razgovor sa energetskim savjetnikom,
  • Da informacije koje dobije od energetskog savjetnika podijeli sa članovima porodice,
  • Da je zainteresiran za smanjenje potrošnje električne i toplotne energije,
  • Da ima sve račune za električnu energiju i grijanje, u periodu august 2019- juli 2020. i da ih želi donijeti i dati na uvid, da se slaže da ponovo u augustu 2021. obavi razgovor sa energetskim savjetnikom i donese račune za period august 2020.- juli 2021. godine.

Savjetovanje domaćinstava će se vršiti uz poštivanje propisanih mjera epidemiološke žaštite COVID-19. Obaveza građana i energetskih savjetnika je da koriste masku za lice i da budu na udaljenosti od dva metra.

Ova aktivnost se provodi u sklopu projekta “Inovacije u EE i OIE za bolje prilagođavanje klimatskim promjenama i  smanjenje siromaštva” (EE FAZA II) koji implementira Caritas Švicarske, u partnerstvu sa  Centrom za ekologiju i  energiju, gradovima Tuzla, Gračanica, Živinice i općinama Kalesija, Lukavac i Banovići.  U okviru projekta će se vršiti energetsko savjetovanje 10.000 domaćinstava s ciljem da uštedom energije smanje emisiju stakleničkih plinova, kao i da smanje račune za energiju. Energetski audit će vršiti educirani energetski savjetnici, studenti i učenici škola sa ovog područja, a predstavnici 6 lokalnih samouprava će učestvovati u upravljanju ovih aktivnosti. Na osnovu analize prikupljenih podataka o potrošnji električne energije, prije posjete savjetnika i godinu dana nakon prvog savjetovanja, utvrdiće se da li postoji mogućnost smanjenja potrošnje energije primjenom jednostavnih mjera energetske efikasnosti i u kojoj mjeri je prisutno energetsko siromaštvo u BiH.

Napisao admin