21 Septembra, 2020 Novosti Nema komentara

U Općini Banovići se nastavlja savjetovanje i anketiranje svih zainteresiranih domaćinstava. Tom prilikom će se domaćinstvima dijeliti EE paketi (4 LED sijalice, edukativni promotivni materijali).

Nakon prve faze savjetovanja i anketiranja domaćinstava, sa ciljem da smanje potrošnju energije i time smanje račune za energiju, od 1.500 planiranih je savjetovano oko 900 domaćinstava.  Savjetovanja su vršena u mjesnim zajednicama i tokom obilaska energetskih savjetnika domaćinstvima.

Zbog toga se kreće sa drugom fazom ove aktivnosti koja će trajati do ispunjenja kvote, a najduže do 27.9.2020. godine.

Glavni kriterij za anketiranje domaćinstva je da se donese i pokaže 12 zadnjih računa za električnu energiju (od  augusta 2019. do  jula 2020.)

Obavezno je poštivanje propisanih mjera epidemiološke žaštite COVID-19.

Da bi se informirali o datumu i lokaciji na kojoj će biti vršeno anketiranje, zainteresirani građani se mogu javiti kontakt osobi: Meris Rahmanović, 061 232 359.

Ova aktivnost je dio projekta “Inovacije u EE i OIE za bolje prilagođavanje klimatskim promjenama i smanjenje siromaštva“, koji realizuje Caritas Švicarske, u saradnji sa Centrom za ekologiju i energiju, gradovima Tuzla, Gračanica, Živinice i općinama Kalesija, Lukavac i Banovići, gdje će se savjetovati i anketirati 10.000 domaćinstava i podijeliti 40.000 LED sijalica, sa ciljem da podstaknu građane da smanje potrošnju energije.

Napisao admin