27 Oktobra, 2020 Novosti Nema komentara

Forum za zaštitu okoliša općine Lukavac je u okviru projekta „Čist zrak je naše pravo“ analizirao štetni uticaj industrije na zagađenje zraka u Lukavcu.

U ponedjeljak, 26.10.2020. godine održana je prva prezentacija “Analiza stanja zagađenja zraka u odnosu na okolinsku dozvolu za velike zagađivaće okoliša ( zraka).”

Prezentacija se održala na području MZ Bistarac Gornji i Bistarac Donji u 17 sati u prostorijama MZ Bistarac Gornji.

Projekt “Čist zrak je naše pravo“ Centar za ekologiju i energiju realizuje uz podršku dobijenu u okviru projekta „Misli o prirodi“, koji implementira Centar za promociju civilnog društva, a finansijski podržava Vlada Švedske.

O svakoj sljedećoj prezentaciji, datumu i mjestu, građani će biti na vrijeme obaviješteni.

 

Napisao admin