21 Oktobra, 2020 Novosti Nema komentara

Vrijeme provođenja monitoringa: od 21.-28.10.2020.

Ko će ga provoditi: grupa od 15 studenata sa Tehnološkog fakulteta iz Tuzle, koja je podjeljena u tri radna tima od po 5 studenata, svaki tim voditi 1 profesor.

Koje mjesne zajednice su obuhvaćene moniotringom: Solina, Dokanj i Gornja Tuzla.

 

Proces monitoringa obuhvata posjetu domaćinstvima, razgovor sa jednim ili više članova domaćinstva i popunjavanje upitnika. U okviru terenskog rada, studenti će obići 2.500 domaćinstva, kojima su dodijeljene ŽUTA KANTA od 240 litara za odvajanje ambalažnog otpada (papir, karton, plastika, metal, tetrapak itd.) i SIVE KANTE od 120 litara za odlaganje ostatka miješanog otpada. Dodatno će provjeriti sadržaj ZELENIH KONTEJNERA, koji su postalvjeni u ovim MZ za odvojeno odlaganje stakla (flaša i tegli svih boja i veličina).

 

Cilj monitoringa je da se utvrdi da li:

  • na terenu postoje kante i kontejneri;
  • su ispravne, ako imaju oštećenje koje;
  • imaju li kante i kontejeneri naljepnice;
  • domaćinstva pravilno vrše primarnu selekciju otpada;
  • na koji način su učestvovali u edukaciji;
  • koji dio medijske kampanje je imao uticaj na svijst građana;
  • da li su građani zadovoljni sa radom uposlenika JKP Komunalca i njihovim rukovanjem sa kantama itd.

Tokom provođenja monitoringa studenti će vršiti dodatnu edukaciju građana.

Mole se građani ove 3 MZ da odvoje vreme za razgovor sa studentima, kako bi smo dobili stvarni uvid u stepen uspješnosti realizacije SUBREC projekata.

Provođenje monitoringa je dio aktivnosti prekograničnog projekta “Predgrađa recikliraju – Uspostavljanje sistema upravljanja otpadom u prigradskim naseljima Užica i Tuzle” (SUBREC), kojeg kofinansira Evropska unija kroz Program prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina 2014 – 2020, u okviru instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II). Tijelo za ugovaranje ovog projekta je Ministarstvo finansija Republike Srbije, Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije (CFCU). Projekat realiziraju četiri partnerske organizacije: JKP “Duboko” Užice, JKP “Komunalac” Tuzla, JKP “Bioktoš” Užice i “Centar za ekologiju i energiju” Tuzla.

Više informacija, Vanja Rizvić: 061 670 077; vanja.rizvic@ekologija.ba

Napisao admin