13 Novembra, 2020 Novosti Nema komentara

Općina Lukavac je je početkom 2020. godine u saradnji sa Centrom za ekologiju i energiju i Daniel Schlegel Umweltstiftung iz Berlina pokrenula veliku akciju ozelenjavanja Lukavca u cilju poboljšavanja kvaliteta zraka i uslova življenja svojih građana.

Poznato je da je za poboljšanje kvaliteta zraka najvažnije smanjenje emisija u zrak. Međutim, ozelenjavanje ima višestruke efekte za poboljšanje uslova življenja građana i okoliš pa se zato općina opredijelila za dodatno djelovanje na ovaj način. Tokom ove godine će biti zasađeno preko 500 novih sadnica.

U proljeće 2020. godine zasađeno je ukupno 110 odraslih sadnica lipe u ulicama Titova, Branilaca Bosne i Kulina bana, kao i 156 sadnica topole na putu prema gradskom groblju i 115 komada grmlja.  Sve sadnice su pričvršćene zaštitnim drvenim kolcima. Da su sve nabavljene sadnice zasađene i da uspješno rastu zahvalni smo radnicima i JP Rad iz Lukavca, koji su imali ključnu ulogu u sadnji, zalijevanju i očuvanju sadnica.

U narednoj sedmici se očekuje isporuka dodatnih 145 sadnica odraslih lišćara i četinara. Sadnja će biti izvedena na sljedećim lokacijama: Titova ulica, Ulica Lukavačkih brigada, Kulina bana, Sarajevska, Poštanska, Ulica Armije RBiH, Ulica Patriotske lige, kao i u parkovima u ulicama Lukavačkih pjesnika i Branilaca Bosne.

Općina Lukavac  planira nastavak saradnje sa Centrom za ekologiju i energiju Tuzla i Daniel Schlegel Umweltstiftung iz Berlina, tako da se u proljeće može očekivati nastavak ozelenajvanja Luakvca.

Za više informacija: Džemila Agić; 061 724 033; dzemila.agic@bih.net.ba

Lukavac 13.11.2020.

Projektni tim

 

Napisao admin