20 Novembra, 2020 Novosti Nema komentara

Zagađenje zraka u Tuzli, je jedan od najvećih problema koji pogađa veliki broj građana, a posebna šteta se nanosi ranjivim skupinama kao što su djeca, trudnice, kronično bolesni i stariji ljudi. Npr. 13.1.2017. je u Tuzli umrlo 50 osoba, a u tom periodu je zrak bio veoma zagađen.

Pored industrije i saobraćaja, veliki izvori zagađenja zraka su 犀利士5mg
individualna ložišta, koja za zagrijavanje koriste fosilna goriva i to uglavnom ugalj sa visokim procentom sumpora. Loženje uglja u individualnim ložištima treba izbjegavati.

Dodatni problem je da većina ovih individualnih ložišta, zbog nepostojanja toplotne izolacije, koriste velike količine energenata i samim tim njihov utizaj na zagađenje zraka je veliki.

Grada Tuzla pokušava podstaći građane, koji žive u individualnim stambenim objektima, da smanje svoj uticaj na zagađenje zraka sufinansiranjem mjera: utopljavanja objekta, nabavke i ugradnje toplotnih pumpi, peći na pelet ili priključenja na sistem daljinskog grijanja.

Pozivamo građane da smanje svoj štetan uticaj na kvalitet zraka energetskom sanacijom objekata, jer se tako može smanjiti potrošnja energenta do 80% i da svoje objekte priključe na sistem daljinskog grijanja ili da za zagrijavanje koriste toplotnih pumpi, pelet ili drvo.

SA PROMJENAMA TREBAMO KRENUTI OD SEBE I BITI PRIMJER DRUGIMA.

Ovaj video i kampanja se realizira u okviru projekta: Edukacijom do smanjenja zagađenja zraka u Tuzli, koji realizira Centar za ekologiju i energiju uz finansijsku podršku Grada Tuzla.

Video možete pogledati na našoj FB stranici ili na linku ovdje!

Centar za ekologiju i energiju Tuzla

Napisao admin