Centar za ekologiju i energiju - Još jedna WordPress stranica
+387 35 249 310
info@ekologija.ba

Home » Archive

A. OSNOVNE INFORMACIJE Pun naziv: Uspostavljanje sistema za održivo upravljanje kabastim otpadom, na teritoriji gradova Užica i Tuzle Akronim:  BWL (Bulky Waste Less) Vrijednost:  576.664,52 € Donator: Evropska unija kroz Program prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina (IPA II) Ugovorno tijelo: Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU (CFCU), Ministarstvo finansija Republike ...
Pročitajte više
U četvrtak, 29.04.2021. godine u sali DRAMAR centra (Branilaca BiH 11, Slavinovići, Tuzla), sa početkom u 11:00 sati, održaće se Konferencija za medije, povodom zvaničnog početka realizacije projekta “Uspostavljanje sistema za održivo upravljanje kabastim otpadom, na teritoriji gradova Užica i Tuzle”(BWL). Realizaciju projekta kofinansira Evropska unija kroz Program prekogranične saradnje Srbija i Bosna i Hercegovina ...
Pročitajte više
Centar za ekologiju i energiju Tuzla u saradnji sa Förderverein-om iz Švicarske realizira osamnaestomjesečni projekat ”Održivo upravljanje otpadom”, koji se odnosi na pružanje podrške za uspostavljanje održivog upravljanja otpadom u 6 općina u BiH. Većina komunalnih preduzeća je prinuđeno da odlaže komunalni otpad na sanitarne deponije koje je uslovljeno plaćanjem odlaganja otpada prema količini, što ...
Pročitajte više
U prethodna tri mjeseca kampanja “Ujedinjeni Balkan za čist zrak” okupila je mrežu od više od 520 organizacija, pojedinaca i eksperata/ekspertkinja sa ciljem da informiše stanovnike Zapadnog Balkana o uzrocima, posljedicama i mogućim rješenjima za poboljšanje kvaliteta zraka. Ovom kampanjom željeli smo istaknuti da svi mi sa Zapadnog Balkana imamo dovoljno potencijala, znanja i kapaciteta, ...
Pročitajte više
Centar za ekologiju i energiju u saradnji sa Centrom za promociju civilnih inicijativa i Foruma za zaštitu okoliša općine Lukavac uz finansijsku pomoć Švedske organizovala je juče protestnu šetnju. Protestnom šetnjom se želilo ukazati na problem koji predstavljaja prekomjerna zagađenost zraka. “Ova protestna šetnja je simbolična. Ona predstavlja apel, ukazivanje i poziv odgovornim ljudima koji ...
Pročitajte više