26 Aprila, 2021 Novosti Nema komentara

U četvrtak, 29.04.2021. godine u sali DRAMAR centra (Branilaca BiH 11, Slavinovići, Tuzla), sa početkom u 11:00 sati, održaće se Konferencija za medije, povodom zvaničnog početka realizacije projekta “Uspostavljanje sistema za održivo upravljanje kabastim otpadom, na teritoriji gradova Užica i Tuzle”(BWL). Realizaciju projekta kofinansira Evropska unija kroz Program prekogranične saradnje Srbija i Bosna i Hercegovina 2014-2020, u okviru instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II), pri čemu je ugovorno tijelo Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU (CFCU), Ministarstvo finansija Republike Srbije. Nosilac projekta je Regionalni centar za upravljanje otpadom “Duboko” Užice, a partneri su: JKP “Komunalac” Tuzla i Centar za ekologiju i energiju Tuzla.

Konferencija ima za cilj da širu javnost upozna sa aktivnostima i rezultatima projekta, da najavi i pojasni novi koncept upravljanja kabastim otpadom, koji se projektom uspostavlja na teritoriji dva grada, kao i da animira lokalne aktere da uzmu aktivno učešće u provođenju novouspostavljenog sistema upravljanja kabastim otpadom.

Uvodna izlaganja na Konferenciji imaće: Gradonačelnik Tuzle, predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti Tuzlanskog kantona, direktor JKP-a Komunalac i Centar za ekologiju i energiju.

DRAFT AGENDA
Vrijeme                                               Tema
10:50 – 11:00 Prijava učesnika
11:00 – 11:05 Šta znači  ovaj projekat i uvođenje novog sistema upravljanja kabastim otpadom za JKP Komunalac, Admir Bećirović, direktor JKP Komunalac
11:05 – 11:10 Značaj projekta za Grad Tuzlu, Mirela Uljić, pomoćnik Gradonačelnika Tuzle
11:10 – 11:15 Važnost unaprjeđenja upravljanja otpadom za TK, Zvjezdan Karadžin, ministar

Ministarstvo za prostorno uređenje i zaštitu okolice TK

11.15 -11.25 Značaj prekogranične saradnje u upravljanju otpadom, Momir Milovanović, direktor  Regionalni centar za upravljanje otpadom “Duboko” Užice
11.25 – 11.35 Prezentacija projekta Džemila Agić, menadžer za promociju na BWL projektu

Centar za ekologiju i energiju

11:35– 12:00 Pitanja novinara

Kontakt osoba: Džemila Agić, 061 724 033, dzemila.agic@bih.net.ba

Projektni tim BWL projekta

Napisao admin