22 Aprila, 2021 Novosti Nema komentara

U prethodna tri mjeseca kampanja “Ujedinjeni Balkan za čist zrak” okupila je mrežu od više od 520 organizacija, pojedinaca i eksperata/ekspertkinja sa ciljem da informiše stanovnike Zapadnog Balkana o uzrocima, posljedicama i mogućim rješenjima za poboljšanje kvaliteta zraka. Ovom kampanjom željeli smo istaknuti da svi mi sa Zapadnog Balkana imamo dovoljno potencijala, znanja i kapaciteta, da zajedno i solidarno radimo na rješavanju problema zagađenja zraka.

Potreba da udišemo čist i zdrav zrak ujedinila nas je u solidarnoj borbi preko kampanje “Ujedinjeni Balkan za čist zrak” koju je inicijalno pokrenuo Evropski fond za Balkan u partnerstvu sa organizacijama: Pravo na grad, Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI), Beogradska otvorena škola (BOŠ) iz Beograda (Srbija); Environmental and Territorial Management Institute iz Tirane (Albanija); Eko forum iz Zenice i Centar za ekologiju i energiju iz Tuzle (Bosna i Hercegovina); Sbunker iz Prištine (Kosovo); Air Care iz Skoplja (Severna Makedonije) i OZON iz Podgorice (Crna Gora).

U saradnji sa ekspertima i ekspertkinjama iz regiona obradili smo teme kao što su zagađenje zraka i posljedice po smrtnost i zdravlje građana; zagađenje i njegove posljedice na neplodnost; zagađenje iz industrije i velikih zagađivača; kvalitet zraka u svjetlu COVID–19 pandemije. Željeli smo da pored informisanja naših sugrađana povežemo regionalne organizacije, aktiviste i aktivistkinje i pošaljemo poruku da svi želimo disati čist zrak i da tu borbu vodimo ujedinjeni i solidarni. Našoj kampanji priključilo se više od 520 pojedinaca, organizacija i aktivista iz cijelog regiona. Pored toga, naše sadržaje, tekstove i poruke su samo na društvenim mrežama doprle do 650.000 ljudi na Zapadnom Balkanu, dok smo u tradicionalnim medijima imali više od 500 članaka, objava, intervjua.

Naša borba za čist zrak se nastavlja. Nastavićemo raditi na povećanju informisanosti građana i građanki o ovom problemu, ali i na zagovaranju rješenja, kako bismo smanjili zagađenje zraka i poboljšali kvalitet života na Zapadnom Balkanu. Mi, stanovnici Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Sjeverne Makedonije i Srbije jednako smo izloženi zagađujućim materijama u zraku bez obzira na uzrast, pol, vjeru, naciju ili jezik kojim govorimo i ujedinjenjeni u solidarnoj borbi nastavićemo da zahtijevamo čist i zdrav zrak za sve nas.

Nadovezujući se na postignute rezultate, mi, organizacije koje su vodile kampanju “Ujedinjeni Balkan za čist zrak”, odlučile smo da je podignemo na viši nivo i transformišemo u regionalnu mrežu. Kao i kampanja, mreža će biti otvorena za sve organizacije posvećene ovoj solidarnoj borbi za čist i zdrav zrak za sve nas.

Za informacija:

Džemila Agić: 061 724 033; dzemila.agic@bih.net.ba

Samir Lemeš: 061 805 565; slemes@gmail.com

Napisao admin