Centar za ekologiju i energiju - Još jedna WordPress stranica
+387 35 249 310
info@ekologija.ba

Home » Archive

Nakon godinu dana ponovo je počelo savjetovanje 10.000 domaćinstava. Nakon godinu dana, kada je 10.000 domaćinstava savjetovano o uštedama energije i kada su se vršile podjele 40.000 LED sijalica, Caritas Švicarske, Centar za ekologiju i energiju i Gradovi i Općine Tuzla, Kalesija, Lukavac, Živinice, Banovići i Gračanica, u periodu od 20.8. do 30.9.2021. organiziraju ponovno ...
Pročitajte više