[16-Jun-2022 18:58:39 UTC] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function add_action() in /home/ekologij/public_html/wp-content/themes/ecoenergy/fw/core/type.taxonomy.php:11 Stack trace: #0 {main} thrown in /home/ekologij/public_html/wp-content/themes/ecoenergy/fw/core/type.taxonomy.php on line 11 [19-Jun-2022 01:30:13 UTC] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function add_action() in /home/ekologij/public_html/wp-content/themes/ecoenergy/fw/core/type.clients.php:11 Stack trace: #0 {main} thrown in /home/ekologij/public_html/wp-content/themes/ecoenergy/fw/core/type.clients.php on line 11 [19-Jun-2022 07:46:18 UTC] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function add_action() in /home/ekologij/public_html/wp-content/themes/ecoenergy/fw/core/plugin.buddypress.php:7 Stack trace: #0 {main} thrown in /home/ekologij/public_html/wp-content/themes/ecoenergy/fw/core/plugin.buddypress.php on line 7 [20-Jun-2022 13:29:26 UTC] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function add_action() in /home/ekologij/public_html/wp-content/themes/ecoenergy/fw/core/type.testimonials.php:11 Stack trace: #0 {main} thrown in /home/ekologij/public_html/wp-content/themes/ecoenergy/fw/core/type.testimonials.php on line 11 [20-Jun-2022 23:54:44 UTC] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function add_action() in /home/ekologij/public_html/wp-content/themes/ecoenergy/fw/core/plugin.contact-form-7.php:8 Stack trace: #0 {main} thrown in /home/ekologij/public_html/wp-content/themes/ecoenergy/fw/core/plugin.contact-form-7.php on line 8 [27-Jun-2022 16:51:10 UTC] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function add_action() in /home/ekologij/public_html/wp-content/themes/ecoenergy/fw/core/type.services.php:11 Stack trace: #0 {main} thrown in /home/ekologij/public_html/wp-content/themes/ecoenergy/fw/core/type.services.php on line 11 Primarna selekcija otpada u gradu Tuzla - Centar za ekologiju i energiju

Primarna selekcija otpada u gradu Tuzla

Primarna selekcija otpada u gradu Tuzla

Naše građane želimo informisati da su u kvartu u kojem stanujete stvoreni preduslovi za odvojeno sakupljanje ambalažnog otpada i stakla i da je obaveza svih građana da vrše razdvajanje otpada u domaćinstvu.

Do sada je postavljeno 37 tipskih objekata sa po dva kontejnera za sakupljanje ambalažnog otpada u mjesnim zajednicama: Sjenjak, Slavinovići, Solina, Slatina i Tušanj. U mjesnoj zajednici Brčanska Malta je postavljeno 45 žutih kontejnera za ambalažni otpad. Pored tipskih objekata i žutih kontejnera su postavljeni i zeleni kontejneri za staklo.

U blizini istočnog ulaza na Panonska jezera se nalazi reciklažno dvorište u koje se tokom 24 sata mogu odvojeno odložiti papir, karton, plastika, PET, staklo i metal.

U AMBALAŽNI OTPAD SPADA: papir, karton, papirna ambalaža, sve vrste plastičnih boca, aluminijske limenke, konzerve, ambalaža od deterdženta, omekšivača, šampona i slično.

U ZELENI KONTEJNER ZA STAKLO SE ODLAŽU: staklene boce i tegle svih boja i veličina.

MIJEŠANI OTPAD: sav ostali otpad koji ne spada u ambalažni i stakleni otpad će se odlagati kao i do sada, u već postojeće sive kontejnere.

Molimo vas da se pridržavate uputa za odvajanje otpada i da svoje sekundarne sirovine odložite na neku od ovih lokacija, jer ćete na taj način pomoći da se u Tuzli uvede pravilan sistem upravljanja otpadom.

Grad Tuzla i JKP Komunalac, u saradnji sa Centrom za ekologiju i energiju će nastaviti raditi na postavljanju novih tipskih objekata i nadstrešnica u centru grada i uvođenju novog sistema za upravljanje kabastim otpadom.