23 Novembra, 2021 Novosti Nema komentara

Jučer je u Gračanici nastavljena radionica za predstavnike medija kojom se  želi upoznati sa ulogom lokalnih zajednica u energetskoj tranziciji i  kako pomoći energetski siromašnim domaćinstvima, a sve  sa ciljem da mediji budu partneri u LINK mreži.

Uvodnu riječ o temi moguće nove industrijske revolucije preuzeo je Damir Miljević, magistar ekonomskih nauka – ekspert na LINK projektu.

Naše društvo mimo siromaštva u materijalnom smislu, zahvatilo je i energetsko siromaštvo. O tome šta je to energetsko siromaštvo i kako pomoći energetski siromašnim domaćinstvima Džemila Agić, doktor tehnoloških nauka – ekspertica na LINK projektu dala je jasno i moguće rješenje.

Koliko  su potrebni mediji u ovom slučaju koji su u ovom stavljeni u centar fokusa na ovoj konferenciji pokazuje sveobuhvatnost ovog projekta.

“Mediji kao partnera u LINK mreži” sveobuhvatno je, kroz diskusiju sa medijskim predstavnicima iz tuzlanskog kantona I predstavnicima lokalnih zajednica upriličio Mirza Kušljugić, doktor tehničkih nauka – ekspert na LINK projektu.

Projekt “LINK-mreža za lokalni nisko-karbonski razvoj” Centar za ekologiju i energiju i Centar za održivu energetsku tranziciju realizuju u kooperaciji sa Fondacijom Heinrich Böll i dijelom je podržano grantom Fonda Otvoreno društvo BiH.

Napisao admin