15 Novembra, 2021 Novosti Nema komentara

Naše građane želimo informisati da su u kvartu u kojem stanujete stvoreni preduslovi za odvojeno sakupljanje ambalažnog otpada i stakla i da je obaveza svih građana da vrše razdvajanje otpada u domaćinstvu.

Do sada je postavljeno 37 tipskih objekata sa po dva kontejnera za sakupljanje ambalažnog otpada u mjesnim zajednicama: Sjenjak, Slavinovići, Solina, Slatina i Tušanj. U mjesnoj zajednici Brčanska Malta je postavljeno 45 žutih kontejnera za ambalažni otpad. Pored tipskih objekata i žutih kontejnera su postavljeni i zeleni kontejneri za staklo.

U blizini istočnog ulaza na Panonska jezera se nalazi reciklažno dvorište u koje se tokom 24 sata mogu odvojeno odložiti papir, karton, plastika, PET, staklo i metal.

U AMBALAŽNI OTPAD SPADA: papir, karton, papirna ambalaža, sve vrste plastičnih boca, aluminijske limenke, konzerve, ambalaža od deterdženta, omekšivača, šampona i slično.

U ZELENI KONTEJNER ZA STAKLO SE ODLAŽU: staklene boce i tegle svih boja i veličina.

MIJEŠANI OTPAD: sav ostali otpad koji ne spada u ambalažni i stakleni otpad će se odlagati kao i do sada, u već postojeće sive kontejnere.

Molimo vas da se pridržavate uputa za odvajanje otpada i da svoje sekundarne sirovine odložite na neku od ovih lokacija, jer ćete na taj način pomoći da se u Tuzli uvede pravilan sistem upravljanja otpadom.

Grad Tuzla i JKP Komunalac, u saradnji sa Centrom za ekologiju i energiju će nastaviti raditi na postavljanju novih tipskih objekata i nadstrešnica u centru grada i uvođenju novog sistema za upravljanje kabastim otpadom.

Napisao admin