14 Decembra, 2021 Novosti Nema komentara

Danas je u Dramar centru u Tuzli održana konferencija o energetskom siromaštvu u okviru projekta “Inovacije u energetskoj efikasnosti  i obnovljivim izvorima energije za bolje prilagođavanje klimatskim promjenama i smanjenje siromaštva“ (EE faza II) koji realiziraju Caritas Švicarske i Centar za ekologiju i energiju u partnerstvu sa gradovima/općinama Tuzla, Živinice, Gračanica, Kalesija, Lukavac i Banovići.

U okviru ovog projekta urađena je i jedinstvena analiza na osnovu anketiranja 10 hiljada domaćinstava, a u anketu su uključena domaćinstva iz šest općina/gradova, šest srednjih škola i i oko 130 energetskih savjetnika.

O tome šta predstavlja sam termin energetsko siromaštvo nešto više je rekla Džemila Agić, predsjednica Centra za ekologiju i energiju:

“Energetsko siromaštvo je jedan novi termin koji je interesantan za cijeli svijet. Ustvari, energetsko siromašno domaćinstvo je ono koje ne može obezbijediti dovoljno sredstava da bi platilo električnu i toplotnu energiju, to jest živi u nekomfornim uslovima i ugroženi su zbog toga. Neke zemlje Evrope kažu da, ako jedno domaćinstvo od svojih ukupnih primanja troši na energiju, je energetski siromašno.”

Elmir Tukić, šef odsjeka za informatizaciju i opšte poslove u Ministarstvu obrazovanja i nauke je istakao da su ovakvi projekti izuzetno značajni kako sa aspekta edukacije nastavnika i učenika, tako i sa praktične strane jer su rađeni projekti energijske efikasnosti u dvije osnovne škole, i to OŠ “Priluk” i OŠ “Gornja Maoča.”

Tukić je na kraju dodao da se trenutno radi na mjerenju određenih ušteda kada su u pitanju instalacije geotermalnih toplotnih pumpi te da su, prema dosadašnjim mjerenjima, uštede izuzetno dobre i na ovaj se način štedi četiri do pet puta više energije.

Na osnovu analize, jasno je da je energetsko siromaštvo veliki problem Bosne i Hercegovine, jer 69% domaćinstava troši više od 10% svog dohotka za plaćanje računa za električnu i toplotnu energiju te prema tom kriteriju spadaju u energetski siromašno stanovništvo. Ovom metodologijom je dobijen veoma visok procenat energetski siromašnih domaćinstava.

Napisao admin