23 Januara, 2022 Novosti Nema komentara

Prvi “Narandžasti vikend“ je od 28-30.1.2022.

Mjesto održavanja: DRAMAR centar, Sala na 1. spratu (Branilaca BiH 11, Slavinovići) Tuzla

Datum i početak održavanja: 25.1.2022. u 13:00 sati

U utorak, 25. januara će se održati skup povodom organiziranja prvog “Narandžastog vikenda“ za 17 MZ sa područja 1. zone u Tuzli i kao najava početka realizacije novog načina upravljanja kabastim otpadom, gdje je područje Tuzle podijeljeno u 2 zone.

U 1. ZONI (17 MZ) će se kabasti otpad preuzimati  12 puta godišnje, svakog posljednjeg vikenda u mjesecu i to u MZ: Batva, Brčanska Malta, Centar, Jala, Kula, Kreka, Mosnik, Mejdan, Novi Grad I, Novi Grad II, Sjenjak, Slavinovići, Slatina, Solana, Solina, Stari Grad i Tušanj.

U 2. ZONI (23 MZ) će se kabasti otpad preuzimati 4 puta godišnje (prva sedmica u januaru, aprilu, julu i oktobru) u MZ: Breške, Bukinje, Dobrnja, Dokanj, Donja Obodnica, Dragunja, Gornja Tuzla, Gornja Obodnica, Gornja Lipnica, Grabovica, Husino, Kiseljak, Lipnica, Ljepunice, Ljubače, Mramor, Par Selo, Pasci Gornji, Požarnica, Simin Han, Srednja Lipnica, Ši Selo i Šićki Brod.

Ovaj skup se organizira sa ciljem informiranja i pripreme građana za početak uvođenja “NARANDŽASTOG VIKENDA“ u periodu od 28-30.1.2022, kada će se na 20 lokacija u 1. zoni Tuzle, u blizini kolektivnih stambenih objekata, postaviti narandžasti kontejneri za odlaganje kabastog otpada.

Ova aktivnost je dio BWL projekta čiju realizaciju kofinansira Evropska unija kroz Program prekogranične saradnje Srbija i Bosna i Hercegovina 2014-2020, u okviru instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II), pri čemu je ugovorno tijelo Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU (CFCU), Ministarstvo finansija Republike Srbije. Nosilac projekta je Regionalni centar za upravljanje otpadom “Duboko” Užice, a partneri su: JKP “Komunalac” Tuzla i Centar za ekologiju i energiju Tuzla.

Više informacija: Džemila Agić; 061 724 033 ili dzemila.agic@bih.net.ba

Tuzla, 24.01.2022.

Tim BWL projekta

Napisao admin