POZIV NA EDUKATIVNI SASTANAK ZA PREDSTAVNIKE SVIH MJESNIH ZAJEDNICA GRADA TUZLA

POZIV NA EDUKATIVNI SASTANAK ZA PREDSTAVNIKE SVIH MJESNIH ZAJEDNICA GRADA TUZLA

Poziv na edukativni sastanak za predstavnike svih Mjesnih zajednica Grada Tuzla

Mjesto održavanja: DRAMAR centar, Kongresna sala, II sprat (Branilaca BiH 11, Slavinovići) Tuzla

Datum i vrijeme održavanja: 17.03.2022. (četvrtak) od 11:00 do 12:30 sati

Nakon uvođenja sistema upravljanja kabastim otpadom, JKP „Komunalac” i Centar za ekologiju i energiju pozivaju po 2 predstavnika svih mjesnih zajednica Tuzle, koji predstavljaju mrežu terenskih koordinatora i kanal komunikacije između projektnog tima i građana u svojoj MZ. Ova mreža koordinatora ima za cilj da pomogne kod uspostavljanja novog sistema prikupljanja kabastog otpada, da prati uspješnost njegove realizacije i sprječavanja stvaranja divljih deponija na starim/očišćenim lokacijama i pojavljivanja novih.

Poželjno bi bilo da na sastanku budu prisutni i sekretari MZ.

Na sastanku će biti riječi o količinama i problemima tokom dosadašnjeg odvoza sakupljenog kabastog otpada od domaćinstava iz zgrada i načinu rješavanja problema. Također, ovaj sastanak se organizira i sa ciljem informiranja i pripreme građana iz privatnih individualnih objekata za uspostavljanje sistema upravljanja kabastim otpadom, koji počinje u aprilu.

Od januara 2022. godine, građani koji stanuju u zgradama su već 2 puta imali mogućnost odlaganja kabastog otpada u svojim mjesnim zajednicama, gdje su se zadnjeg vikenda u mjesecu (“Narandžasti vikend“) postavljali narandžasti kontejneri. Krajem marta (25-27.3.2022) za njih će se ponovo postaviti narandžasti kontejneri, gdje će moći odložiti ovaj svoj otpad.

Za građane koji žive u individualnim objektima, u prvoj sedmici aprila (4-10.4.2022) počinje odvoz kabastog otpada od vrata do vrata (“Narandžasta sedmica“). Od njih će se kabasti otpad preuzimati 4 puta godišnje (prva sedmica u januaru, aprilu, julu i oktobru).

Ova aktivnost je dio BWL projekta čiju realizaciju kofinansira Evropska unija kroz Program prekogranične saradnje Srbija i Bosna i Hercegovina 2014-2020, u okviru instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II), pri čemu je ugovorno tijelo Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU (CFCU), Ministarstvo finansija Republike Srbije. Nosilac projekta je Regionalni centar za upravljanje otpadom “Duboko” Užice, a partneri su: JKP “Komunalac” Tuzla i Centar za ekologiju i energiju Tuzla.

 

Više informacija: Džemila Agić; 061 724 033 ili dzemila.agic@bih.net.ba

Tuzla, 10.03.2022.

Tim BWL projekta