5 Oktobra, 2022 Novosti Nema komentara

JAVNI POZIV ZA EKSPERTE/ICE

 1. Pozicija: Ekspert/ica iz oblasti zagađenja zraka i zaštite okoliša
 2. Mjesto rada: Bosna i Hercegovina
 3. Projekat: Mladi za čist zrak
 4. Reference on project: BIH/PCA202270
 5. Trajanje projekta: 26.09.2022. – 31.12.2022.
 6. Trajanje zadatka: Od dana potpisivanje ugovora do finalizacije dogovorenih obaveza

 

 1. Pozadina

Građani Bosne i Hercegovine, zbog rada termoelektrana, zastarjele industrije i prekomjernog korištenja uglja sa visokim emisijama zagađujućih materija, izloženi su lošem kvalitetu zraka koji negativno utiče na njihovo zdravlje. Osim što zagađen zrak povećava rizik od kardiovaskularnih i respiratornih bolesti, on sadrži i mnoge kancerogene tvari koje, između ostalog, uzrokuju i rak pluća. Prema nalazima Svjetske zdravstvene organizacije za 2017. godinu, BiH je bila na drugom mjestu po broju umrlih od bolesti uzrokovanih zagađenjem zraka lebdećim česticama, a prema doktorskoj tezi Suvada Dedića (2008.) koja govori o faktoru rizika za rak pluća u Tuzlanskom kantonu, u Tuzli je broj oboljelih od raka pluća 2 do 3 puta veći nego u ostalim općinama kantona. Ovi podaci pokazuju postojanje velikog problema i neophodnost provođenja mjera za smanjenje zagađenja zraka.

Mladi su nedovoljno uključeni u rješavanje ovog problema, nedostaje im znanja o temi, njihove ideje nisu vidljive, a njihovi glasovi se ne čuju dovoljno da utiču na donošenje odluka. Stoga je potrebno stvoriti mogućnosti da povećaju svoje znanje i vještine da govore i djeluju na skupovima i sastancima sa lokalnim vlastima, organizacijama i općenito u javnosti i na taj način ostvare svoj potencijal nosilaca društvenih promjena, da zagovaraju za njihova prava na čist zrak i vode inicijative za klimatske promjene u svojim zajednicama. Također, mladi nemaju priliku da razmjenjuju svoja iskustva i prijedloge sa drugim mladim ljudima i omladinskim i ekološkim organizacijama, pa će kroz obuke i kampanje zagovaranja biti podržani da se međusobno umreže i da budu uspješniji u zagovaranju svojih prava.

Zbog važnosti izgradnje vještina i podizanja svijesti među mladima o zagađenju zraka i zaštiti okoliša, ovaj program će raditi na izgradnji njihovih kompetencija i osnaživanju, čineći ih vidljivijim u društvenom i političkom svijetu, što će im biti osnova za nastavak nastojanja da zauzmu liderske pozicije u društvu i da rade na problemu zagađenja zraka i zaštite životne sredine. Ovaj problem je specifičan jer su djeca posebno osjetljiva na njega i ostavlja trajne zdravstvene posljedice na njih. Stoga je ključno angažovati mlade ljude, omogućiti im da se angažuju u svojim lokalnim zajednicama, da izraze svoje mišljenje, zahtijevaju akciju i rade sa svim relevantnim akterima u zagovaranju za čist zrak.

 1. Svrha angažmana

U okviru projekta će biti organizirane tri dvodnevne radionice za mlade na kojima će se raditi na jačanju njihovih kapaciteta i vještina. Angažovani/a ekspert/ica će osmisliti i voditi dio radionica za mlade na temu zagađenja zraka i zaštite okoliša i pružiti pomoć kod pripreme mladih za okrugli sto koji će biti organiziran u skladu sa dinamikom projekta.

 1. Aranžman ugovora

Maksimalan broj dana za eksperta/icu za obavljanje poslova po ovom angažmanu je 5.

 1. Vrijednost ponude i plaćanje

Vrijednost ponude mora biti prikazana u KM valuti u bruto iznosu. Svi troškovi potrebni za plaćanje poreza i povezanih naknada moraju biti uključeni u ponuđenu cijenu.

 1. Vremenski plan i naknada
Objava javnog poziva CEE 05.10.2022.
Zatvaranje javnog poziva CEE 12.10.2022.
Odabir ponuđača CEE 14.10.2022.

 

Cijena treba da je data u KM valuti i neće biti predmet revizije. Troškove nastale tokom pripreme i slanja ponude snosi ponuđač/ica.

Ukupan iznos naknade će biti uplaćen po izvršetku usluga na puno zadovoljstvo koordinatora/ice projekta.

 1. Profesionalne kvalifikacije aplikanta, radno iskustvo i vještine

Obrazovanje

 • VSS, poželjno VII ili VIII stepen

Ostale važne kvalifikacije uključuju:

 • Ekpert/ica treba da ima najmanje 5 godina iskustva i detaljno znanje iz oblasti zagađenja zraka, kao i iskustvo u osmišljavanju i implementaciji zagovaračkih kampanja vezanih za zagađenje zraka.
 • Dokumentovano iskustvo u radu u ovoj oblasti;
 • Sposobnost rada u timu;
 • Izvrsne komunikacione vještine;

Ponude će biti ocjenjivane na osnovu sljedećih kriterijuma:

 • Kvalifikacije i iskustvo ponuđača/konsultanta.
 • Razumijevanje projektnog zadatka i
 • Predložena naknada eksperta/ice.

 

 1. Način apliciranja

Svi zainteresovani kandidati moraju dostaviti potrebnu dokumentaciju najkasnije do 12. oktobra 2022. godine do 16 sati na email: amra.skramoncin@ekologija.ba.

Da bi bili/e uzeti u obzir za ovu uslugu, ponuđači/ce sa traženim profilom moraju dostaviti sljedeće:

 • CV ponuđača/ice – dokazi o ispunjenju zahteva, kvalifikacije i radno iskustvo;
 • Detaljan plan rada (trening agendu)
 • Finansijska ponuda.
Napisao admin