12 Decembra, 2022 Novosti Nema komentara

Centar za ekologiju i energiju Tuzla uz partnerstvo i finansijsku podršku Caritasa Švicarske, od 1.9.2022. realizira aktivnosti na projektu „Inovacije u energetskoj efikasnosti i obnovljivoj energiji za bolje prilagođavanja klimatskim promjenama i smanjenje siromaštva“, čiji je cilj da se poboljša pristup i upotreba obnovljivih izvora energije i tehnologija energetske efikasnosti za smanjenje siromaštva.

Jedna od aktivnosti je izrada 4 Strateška dokumenta o energetskom siromaštvu za 4 lokalne zajednice (LZ) na području TK, za čije koordiniranje i izradu će biti odgovoran ekspert.

Izrada strategija će se raditi u uskoj saradnji sa po jednim predstavnikom 4 LZ i po jednim predstavnikom njihovih Centara za socijalni rad (CSR). Komunikacija i konsultacije će biti rađene tokom 8 radionica (4 će biti dvodnevne, gdje projekat snosi troškove noćenja) i individualnim sastancima.

Motivaciono pismo, CV i finansijsku ponudu dostaviti na adresu: vanja.rizvic@ekologija.ba

Nacrt sadržaja strateških dokumenata možete preuzeti na slijedećem linku!

Prijedlog dokumenta Finansijske ponude možete preuzeti na sijedećem linku!

Napisao admin