13 Marta, 2023 Novosti Nema komentara

U okviru projekta ”Održivo upravljanje otpadom”, koji realizira Centar za ekologiju i energiju Tuzla u saradnji sa Förderverein-om iz Švicarske, uspostavljena je saradnja sa lokalnim zajednicama Doboj Istok, Banovići, Kladanj, Šekovići, Osmaci i Petrovo u cilju podsticanja novog pristupa u upravljanju otpadom. Predstavnici ovih lokalnih zajednica i njihovih komunalnih preduzeća su uz stručno vođenje projektnog tima iz Centra za ekologiju i energiju i Švicarske izradili svoje Planove upravljanja otpadom. Opština Petrovo je zbog ograničenosti kapaciteta za izradu Plana angažirala agenciju koja im je pomogla.

Planovi su tokom 2022. godine usvojeni na vijećima i njihova realizacija je u toku.

Više informacija o tome na koji način su ove lokalne zajednice planirale da uvedu održivo upravljanje otpadom može se pročitati u njihovim Planovima upravljanja otpadom 2022-2027:

PUO Doboj Istok: https://ekologija.ba/wp-content/uploads/2023/03/PUO-Doboj-Istok.pdf

PUO Banovići: https://ekologija.ba/wp-content/uploads/2023/03/PUO-Banovici.pdf

PUO Kladanj: https://ekologija.ba/wp-content/uploads/2023/03/PUO-Kladanj.pdf

PUO Osmaci: https://ekologija.ba/wp-content/uploads/2023/03/PUO-Osmaci.pdf

PUO Šekovići: https://ekologija.ba/wp-content/uploads/2023/03/PUO-Sekovici.pdf

PUO Petrovo: https://ekologija.ba/wp-content/uploads/2023/03/PUO-Petrovo.pdf

Tuzla, mart 2023.

Tim Centra za ekologiju i energiju

Napisao admin