20 Aprila, 2023 Novosti Nema komentara

Javni poziv za učešće srednjih škola (nastavnika i učenika) na projektu „Mladi za čist zrak“

I OPĆI PODACI O PROJEKTU

Naziv projekta: Mladi za čist zrak

Vremenski okvir učešća škola: maj 2023. – maj 2024.

Realizator projekata: Centar za ekologiju i energiju

Donator: UNICEF

Centar za ekologiju i energiju implementira projekat „Mladi za čist zrak“ čiji je cilj jačanje kapaciteta i podizanje svijesti mladih iz deset gradova u BiH (Tuzla, Lukavac, Živinice, Ugljevik, Bijeljina, Sarajevo, Zenica, Maglaj, Kakanj i Brčko) o problemu zagađenja zraka i mogućnostima njihovog djelovanja.

Zbog važnosti izgradnje vještina i podizanja svijesti među mladima o zagađenju zraka i zaštiti okoliša, ovaj program će raditi na izgradnji njihovih kompetencija i osnaživanju. Ovaj problem je zanimljiv jer su djeca posebno osjetljiva na njega, jer zagađen zrak može da ima trajne zdravstvene posljedice na njih. Zato je veoma važno u rješavanje ovog  problema uključiti mlade osobe, omogućiti im da se angažuju u svojim lokalnim zajednicama i da izraze svoje mišljenje, zahtijevaju akciju i rade sa svim relevantnim akterima u zagovaranju za poboljšanje kvaliteta zraka.

S tim u vezi, planirano je da se u realizaciju projekta uključi po jedna srednja škola iz svakog gore navedenog grada/opštine. Iz svake škole će se u projekat direktno uključiti 3 učenika i 1 profesora/icu, a oni će kroz svoj rad uključili ostale učenike i nastavnike.

U okviru projekta su planirane sljedeće aktivnosti:

 • dvije trodnevne i dvije dvodnevne radionice na kojima će se raditi na osnaživanju kapaciteta učenika iz oblasti javnog i medijskog istupanja, liderstva, kampanja i zagovaranja, a fokus tema je zagađenje zraka;
 • priprema i organizacija prezentacija o zagađenju zraka i klimatskim promjenama u školama, gdje će učenici kroz vršnjačku edukaciju prezentovati ono što su naučili i demonstrirati vještine koje su stekli i na taj način prenijeti znanje drugim učenicima sa ciljem da mobiliziraju veći broj mladih da se zajedno zalažu za smanjenje zagađenja zraka u njihovim porodicama i lokalnim zajednicama;
 • priprema i realizacija zagovaračkih kampanja u 10 gradova, koje će se osmisliti na treninzima, a provodit će ih učenici uz podršku projektnog tima i profesora/ice koordinatora (izrada uređaja za mjerenje kvaliteta zraka, kreiranje i distribucija promo materijala, izrada video materijala sa ciljem podizanja svijesti o zagađenju zraka i njegovom uticaju na zdravlje ljudi itd.);
 • saradnja sa relevantnim institucijama i lobiranje za poboljšanje protoka informacija i kontinuiran monitoring kvaliteta zraka;
 • učešće na završnoj konferencije na koje će biti pozvani predstavnici vlasti na konstruktivnu diskusiju sa mladima i na kojoj će sve škole predstaviti svoje rezulte;

Sve aktivnosti koje su vezane za učešće učenika će koordinirati profesor/ica koji će biti imenovan od strane škole.

Pri realizaciji aktivnosti će se voditi računa da se ne remeti redovan nastavni proces.

II VREMENSKI PLAN

Objava javnog poziva CEE 20.04.2023.
Zatvaranje javnog poziva CEE 28.04.2023.
Odabir škola CEE 05.05.2023.

 

II NAČIN PRIJAVE

Sve zainteresirane srednje škole iz Tuzle, Lukavca, Živinica, Zenice, Maglaja i Kaknja svoje prijave za učešće na projektu mogu poslati u vidu Pisma interesovanja na email: amra.skramoncin@ekologija.ba, do 28.04.2023. godine. Molimo da u pismu interesovanja navedete sve činjenice koje su važne za bodovanje  škola prema kriterijima.

III KRITERIJ ZA ODABIR ŠKOLA

Prijave za učešće na projektu će biti ocjenjivane na osnovu sljedećih kriterijima:

 • Postojanje ekološke sekcije ili namjere da se osnuje ekološka sekcija u školi;
 • Posjedovanje certifikata „Eko škola“;
 • Dosadašnja iskustva u realizaciji ekoloških projekata;
 • Spremnost da menadžment škole imenuje i podrži profesora/icu koji će koordinirati učenike i sve planirane aktivnosti i
 • Spremnost profesora/ice koor犀利士
  dinatora da uz nadoknadu putnih troškova vlastitim automobilom vrši prevoz učenika na radionice.

Napisao admin