5 Aprila, 2023 Novosti Nema komentara

Caritas Švicarske i Centar za ekologiju i energiju organiziraju prvi ciklus specijaliziranih radionica iz EE i OIE za profesore elektro, građevinske i mašinske struke 

Radionice se organiziraju uz podršku Ministarstva obrazovanja i nauke TK, koje je dalo saglasnost za stručno usavršavanje uposlenika obrazovnih institucija putem prezentacija, radionica i predavanja. Ovaj ciklus radionica je prvi od planirana tri. Drugi ciklus će se organizirati u augustu, a treći u januaru 2024. godine.

Specijalizirane radionice su namijenjene prosvetnim radnicima elektro, građevinske i mašinske struke iz Tuzlanskog kantona. Teme radionica su najaktuelnije teme vezane za obnovljive izvore energije, energetsku efikasnost i klimatske promjene. Program radionica će biti usklađen sa prioritetima i temama određenih struka, tako da će za svaku struku posebno biti organizirana edukacija.

Mjesto održavanja : Sala na 1. spratu, Dramar centar, Ulica branilaca BiH 11- Slavinovići, Tuzla.

Raspored termina za edukaciju
Datum Vrijeme Tema
13.4.2023. 10.00 – 14.00 Specijalizirana radionica za profesore elektro struke
18.4.2023. 10.00 – 14.00 Specijalizirana radionica za profesore građevinske struke
19.4.2023. 10.00 – 14.00 Specijalizirana radionica za profesore mašinske struke

Edukacija profesora se organizira u okviru projekta “Inovacije u EE i OE za bolje prilagođavanje klimatskim promjenama i smanjenje siromaštva“ (EE faza III), koji realiziraju Caritas Švicarske i Centar za ekologiju.

U prethodnoj fazi projekta su urađeni Priručnici za EE i OIE za različite struke i oni se mogu besplatno preuzeti:

Kontakt za informacije: Mr.sc. Vanja Rizvić, tel: 035 249 311; mob: 061 670 077; vanja.rizvic@ekologija.ba

Tuzla, 05.04.2023. god.

Centar za ekologiju i energiju, dr.sc. Džemila Agić, direktorica

Napisao admin