10 Juna, 2023 Novosti Nema komentara

Centar za ekologiju i energiju u saradnji sa Ministarstvom za obrazovanje i nauku TK poziva profesore/ice iz Elektrotehničke i Građevinsko-geodetske škole iz Tuzle na četverodnevnu edukaciju o planiranju, montiranju i održavanju fotonaponskih sistema

Mjesto:  Elektrotehnička škola u Tuzli

Datum:   26-30.6.2023. (28.6. je Bajram, neradni dan)

Vrijeme: 8.00 – 17.00 sati (uz pauze za osvježenje i ručak)

Radionica je namijenjena za profesore/ice Elektrotehničke i Građevinsko-geodetske škole iz Tuzle, koji žele da unaprijede svoje znanje i vještine vezane sa planiranje, montiranje i održavanje fotonaposnkih sistema i da budu dio tima koji će raditi na uvođenju novina u nastavi po pitanju edukacije učenika ili odraslih na ovu temu.

Agendu za ovaj događaj možete preuzeti na ovom linku.

Radionica  je specifična, jer će se raditi plenarno i u grupama. Praktičan rad na izradi modela i montiranju fotonaponskih sistema je dio edukacije, zato je važno da dođu oni koji su spremni i na praktičan rad.

Edukatori su profesori iz Polybau škole iz Švicarske: Roland Langenegger i Paskal Bösch, sa dugogodišnjim iskustvom u provođenju edukacije učenika i odraslih na ovu temu. Edukacija će biti rađena na njemačkom jeziku uz simultano prevođenje na bosanski jezik. Polybau škola već radi na edukaciji učenika i prekvalifikaciji odraslih na temu montiranja fotonaponskih sistema i oni imaju priručnik koji smo mi u okviru projekta preveli. Agenda za radionicu je u prilogu.

Pošto su Elektrotehnička i Građevinsko-geodetska škola dio ovog projekata, edukacija za njihove uposlenike je besplatna, a učesnici će dobiti printanu i elektronsku verziju priručnika. Za svakog učesnika, koji bude prisutan sva četiri dana, će biti dodijeljen Certifikat da je završio edukaciju o montiranju fotonaponskih sistema.

Dodatni cilj projekta i ove edukacije je da stvorimo bazu eksperata. Iz ove grupe učesnika će biti odabrani oni koji će biti angažirani kao edukatori za obuku odraslih i/ili edukaciju građana.

Broj učesnika je ograničen i zato je važno da zainteresirani preko menadžmenta svojih škola svoje učešće prijave najkasnije do 20.6.2023. godine.

Edukacija se organizira u sklopu projekata: “Solarna energija za Tuzlu“ i “Inovacije u energetskoj efikasnosti i obnovljivoj energiji za bolje prilagođavanje klimatskim promjenama i smanjenje siromaštva“, koji se realiziraju usaradnji sa Ministarstvom za obrazovanje i nauku Tuzlanskog kantona, Elektrotehničkom i Građevinsko-geodetskom školom iz Tuzle.

U okviru ovih projekata će se raditi na osavremenjavanju postojećih planova i programa i edukaciju učenika, nastavnika i odraslih osoba o planiranju, projektovanju, instaliranju i održavanju fotonaponskih sistema. Eksperti iz Polybau škole iz Švicarske su zaduženi za specijalističke obuke profesora građevinske i elektro struke, a eksperti iz Fordervereina će pružati stručnu koordinacionu i organizacionu podršku.

Za dodatne informacije kontakt osoba je: Džemila Agić, 061 724 033; dzemila.agic@bih.net.ba

Tuzla, 10.6. 2023.

Za Centar za ekologiju i energiju

Dr.sc. Džemila Agić, dipl.ing.tehn.

Napisao admin