22 Juna, 2023 Novosti Nema komentara

Završen projekat ”Održivo upravljanje otpadom” u kojem je učestvovalo 6  lokalnih zajednica na području sliva rijeke Spreče

Kao završna aktivnost projekta ”Održivo upravljanje otpadom”, koji realizira Centar za ekologiju i energiju Tuzla u saradnji sa Förderverein-om iz Švicarske, 21.6.2023. je održan radni sastanak grupe za izradu i implementaciju planova upravljanja otpadom koju čine predstavnici općina i javnih komunalnih preduzeća iz Doboj Istoka, Banovića, Kladnja, Šekovića, Osmaka i Petrova.

Na sastanku su prezentirani rezultati i pozitivna iskustva i saznanja općina koja će se nakon realizacije projekta moći primjenjivati u budućnosti. Izrađeni planovi upravljanja otpadom za svaku općinu strateški usmjeravaju potrebne aktivnosti, vremenski plan i potreban budžet što će im olakšati realizaciju  održivog upravljanja otpadom. Svih 6 planova upravljanja otpadom je tokom 2022. godine usvojeno na Općinskim vijećima (FBiH) i odobreno od strane Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju (RS) i tokom projekta su već realizirani prvi pilot projekti, a ove aktivnosti će se nastaviti i u narednom periodu.

Više informacija o izrađenim planovima upravljanja otpadom za Doboj Istok, Banoviće, Kladanj, Šekoviće, Osmake i Petrovo i o tome na koji način su ove lokalne zajednice planirale da uvedu održivo upravljanje otpadom, može se pročitati na web stranici Centra za ekologiju i energiju: www.ekologija.ba.

Napisao admin