31 Augusta, 2023 Novosti Nema komentara

U Tuzli završen 2. ciklus radionica o energetskoj efikasnosti i obnovljivoj energiji za profesore elektro, mašinske i građevinske struke srednjih stručnih škola na području TK

U Tuzli, 24. i 25. augusta, su održane 3 specijalizirane radionice o EE i OE za 40 profesora elektro, mašinske i građevinske struke iz 10 srednjih stručnih škola sa područja TK, čime je završen 2. ciklus radionica sa najaktuelnijim temama vezanim za obnovljive izvore energije, energetsku efikasnost i klimatske promjene.

Ovaj ciklus radionica, je drugi od planirana tri, a fokus tema ovih radionica je bila o solarnoj energiji, solarnim panelima, fotonaponskim sistemima, njihovom projektovanju i ugradnji. Treći ciklus radionica za profesore će se organizirati u januaru 2024. godine, sa težištem na teme o mini vjetroelektranama i mikrohidroelektranama.

Teme sa edukacija će profesori u narednom periodu prenijeti učenicima na časovima, čime će poboljšati nastavu radi dobivanja stručne i kvalificirane radne snage za primjenu EE i OE.

 Na kraju radionica su prezentirane aktivnosti škola koje su dosad učenicima održale časove, i trima najaktivnijim školama (Elektrotehnička škola Tuzla, Mješovita srednja škola Doboj Istok i Mješovita srednja škola “Hasan Kikić“ Gradačac) je doniran po jedan solarni sistem – učilo, koji se sastoji od: solarnog panela – 60 W, regulatora – 20 A, gel akumulatora 50 Ah, pretvarača od 900 W i MC4 konektora, čime će se poboljšati rad s učenicima.

I u narednom periodu u 2023. i 2024. godini će se nastaviti sa doniranjem učila vezanih za OIE i EE za najaktivnije i najzainteresiranije srednje škole.

Edukacija profesora i doniranje učila se organizira u okviru projekta “Inovacije u EE i OE za bolje prilagođavanje klimatskim promjenama i smanjenje siromaštva“ (EE faza III), koji realiziraju Caritas Švicarske i Centar za ekologiju, a podržava je Ministarstva obrazovanja i nauke TK i daje saglasnost za stručno usavršavanje uposlenika obrazovnih institucija putem prezentacija, radionica i predavanja.

Tim Centra za ekologiju i energiju

Napisao admin