22 Septembra, 2023 Novosti Nema komentara

Saopćenje za medije

USKORO:  Sufinansiranje mjera za smanjenje zagađenja zraka iz kućnih ložišta u Lukavcu, Živinicama i Banovićima

Održan je okrugli sto „Realizacija mjera za smanjenje zagađenja zraka“ s ciljem razmjene iskustava Grada Tuzla, Grada Lukavac, Grada Živinice i Općine Banovići i doprinošenju smanjenja zagađenja zraka u ovim lokalnim zajednicama. Na ovom događaju učestovali su predstavnici i predstavnice izvršne i zakonodavne vlasti, aktivne organizacije civilnog društva, građani/ke i mediji iz ovih lokalnih zajednica.

Centar za ekologiju i energiju, zajedno sa partnerima Forum za zaštitu okoliša Lukavac, PD „Drenik“ iz Živinica i UŽ „Sretna Žena“ iz Banovića, nedavno je pokrenuo inicijative koje imaju za cilj da se u budžete Grada Lukavac, Grada Živinice i Općine Banovići uvrste budžetske stavke sufinansiranje mjera za smanjenje aerozagađenja iz kućnih ložišta, tako da bi građanima/kama bilo omogućena izlolacija i utopljavanje domova, ugradnja toplotne pumpe i postepeno prelaženje na obnovljive izvore energije.

Na okruglom stolu, predstavnici i predstavnice pomenutih lokalnih zajednica su predstavili dosadašnje aktivnosti na rješavanju problema sa zagađenjem zraka, kao i da li će incijative biti usvojene i uvrštene u budžete. U Lukavcu je inicijativa usvojena i u toku je priprema dvije Odluke koje se odnose na sufinansiranje mjera za smanjenje zagađenja zraka iz kućnih ložišta i iz kolektivnih stambenih objekata. U Živinicama i Banovićima se očekuje usvajanje inicijativa u narednom periodu.

Okrugli sto je organizovan u sklopu projekta Eko HuB Tuzla koji realizuje Centar za ekologiju i energiju u okviru projekta „Misli o prirodi!“ kojeg implementira Centar za promociju civilnog društva, a finansijski podržava Švedska.

22.09.2023. godine

Napisao admin